การใช้ Subjunctive ตามหลัง Wish Form - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

การใช้ Subjunctive ตามหลัง Wish Form

การใช้ Subjunctive ตามหลัง Wish Form ก่อนที่เราจะใช้ Subjunctive ตามหลัง Wish form ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาทำความรู้จักเสียก่อนว่า Wish... thumbnail 1 summary
การใช้ Subjunctive ตามหลัง Wish Form

ก่อนที่เราจะใช้ Subjunctive ตามหลัง Wish form ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาทำความรู้จักเสียก่อนว่า Wish Form คือ ประโยคอะไร

Wish Form
คือ “ประโยคแสดงความปรารถนา หมายความว่าข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นั้นเป็นอย่างหนึ่ง แต่ผู้พูดปรารถนาให้เป็นอีกอย่างหนึ่ง” ในภาษาอังกฤษแบ่ง Wish Form ออกเป็น 3 ชนิดคือ

1)ปรารถนาอยากให้เป็นไปในปัจจุบัน หมายความว่า ขณะที่พูดนั้น เหตุการณ์จริงๆเป็นอย่างหนึ่ง แต่ผู้พูดปรารถนาให้เป็นอีกอย่างนึ่ง (คือให้ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในขณะพูด) กริยาของประโยคที่ตามหลัง wish ใช้ช่องที่ 2 ตลอดไป (Verb to be ให้ใช้ were ตัวเดียวกับทุกประธาน) เช่น

I wish I met her today.

ผมอยากจะให้เป็นว่าผมได้พบกับหล่อนวันนี้

(ถามว่า วันนี้ผมพบกับหล่อนหรือเปล่า? ตอบว่า ไม่ได้พบ)

I wish I were a policeman now.

ผมอยากจะให้ผมเป็นตำรวจ (เหลือเกิน) เวลานี้

(ถามว่า ขณะนี้ผมเป็นตำรวจหรือเปล่า ? ตอบว่า ไม่ได้เป็น)

I wish I worked three days a week.

ผมอยากจะให้ผมทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน

(ความจริงในขณะพูดผมไม่ได้ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน แต่ผมมาพูดปรารถนาให้ได้ทำ 3 วัน)

2)ปรารถนาอยากให้เป็นไปในอดีต หมายความว่าเหตุการณ์จริงๆ ในอดีตเป็นอย่างหนึ่งแต่ผู้พูดพูดปรารถนาอยากให้เป็นอีกอย่างหนึ่ง (คือให้ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น) กริยาของประโยคที่ตามหลัง Wish สำหรับความปรารถนาข้อนี้ใช้ had + กริยาช่องที่ 3 (Perfect Subjunctive) เช่น

I wish I had worked din Saudi Arabia last year.

ผมอยากจะให้เป็นว่า เมื่อปีที่แล้วผมได้ทำงานอยู่ที่ซาอุดิอารเบีย

(แต่ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือ ปีที่แล้วผมไม่ได้ทำงานอยู่ที่ซาอุฯ)

I wish she had not come to the party last night.

ผมอยากจะให้หล่อนไม่ได้มาในงานเลี้ยงเสียเหลือเกินเมื่อคืนนี้

(แต่ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อคืนนี้หล่อนมาในงานเลี้ยง)

I wish you had visited my mother in London last month.

ผมอยากจะให้คุณได้ไปเยี่ยมแม่ของผมที่ลอนดอนเหลือเกินเมื่อเดือนที่แล้ว

(แต่ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อเดือนที่แล้วคุณไม่ได้เยี่ยมแม่ของผม)

3)ปรารถนาอยากให้เป็นไปในอนาคต หมายความว่า ในวันข้างหน้าหรือในอนาคต เหตุการณ์เช่นนั้นๆ จะเกิดขึ้น แต่ผู้พูดมาปรารถนาเสียใหม่ให้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลานั้น กริยาในประโยคที่ตามหลัง wish สำหรับความปรารถนาข้อนี้ใช้ would + กริยาช่องที่ 1 เช่น

I wish he would come next week.

ผมอยากจะให้เขามาสัปดาห์หน้า

(แต่ความจริงที่จะเกิดขึ้นก็คือสัปดาห์หน้าเขาไม่ได้มา)

I wish I would be there tomorrow.

ผมอยากจะให้ผมอยู่ที่นั่นวันพรุ่งนี้

(แต่ความจริงที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือ ผมจะไม่ได้อยู่นั่น อาจจะเป็นว่า ผมอยู่ที่อื่น)

หมายเหตุ : ถ้าประธานในประโยค wish กับประธานหลังประโยค wish เป็นบุคคลคนเดียวกัน จะใช้ could แทน would (should) ก็ได้ เช่น

I wish I could go to the party tonight.

ผมอยากจะให้ผมไปงานเลี้ยงได้จังเลยคืนนี้

She wishes she could pass her examination next year.

หล่อนอยากจะให้หล่อนสอบไล่ได้จังเลยปีหน้า เป็นต้น

ขอสรุปการใช้รูปประโยค wish form แบบง่ายๆ ให้ดูอีกครั้งดังนี้

- ปรารถนาอยากให้เป็นไปในปัจจุบันใช้
wish + Past Simple


- ปรารถนาอยากให้เป็นไปในอดีตใช้
Wish + Past Perfect

- ปรารถนาอยากให้เป็นไปในอนาคตใช้
Wish + Future in the Past