Participle - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

Participle

Participle Participle คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง Participle คือ “คำที่แปลงมาจากคำกริยาและเป็นคำที่ไม่ต้องใช้ตามพจน์ (Number) แ... thumbnail 1 summary

Participle

Participle คืออะไร แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง

Participle คือ “คำที่แปลงมาจากคำกริยาและเป็นคำที่ไม่ต้องใช้ตามพจน์ (Number) และ ตามบุรุษ (Person) ซึ่งตามความหมายนี้ก็มักจะได้แก่คำกริยาที่เติม ing บ้าง, เติม ed (บางตัวก็มีรูปผัน) บ้าง แล้วนำมาใช้เป็นครึ่งกริยาครึ่งคุณศัพท์” เรียกคำนั้นว่า Participle แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ตามลักษณะของคำ คือ:

1. Present Participle

2. Part Participle

3. Perfect Participle