เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Non – Finite Verbs - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Non – Finite Verbs

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Non – Finite Verbs ถาม : Non-Finite Verbs คืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง ? ตอบ : Non-Finite Verbs แปลว่า “... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Non – Finite Verbs

ถาม : Non-Finite Verbs คืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง ?

ตอบ : Non-Finite Verbs แปลว่า “กริยาไม่แท้” หมายถึง “คำกริยาที่มิได้นำมาใช้เป็นกริยาจริงแม้จะมีรูปมาจากคำกริยาก็ตาม แต่กลับไปทำหน้าที่เป็นอย่างอื่นแทน เช่น เป็น Noun บ้าง, เป็น Adjective บ้าง, หรือเป็น Adverb บ้าง, เรียกกริยาที่มีลักษณะดังกล่าวมานี้ว่า “Non-Finite Verbs”

เมื่อพูดถึง Non-Finite Verb ก็ควรจะพูดถึง Finite Verb (กริยาแท้) บ้างว่า Verb 2 อย่างนี้แตกต่างกันอย่างไร ?

Finite Verb แปลว่า “กริยาแท้หรือกริยาจริงๆ” ซึ่งกริยาที่มีลักษณะเช่นนี้จะต้องเปลี่ยนรูปไปตามประธาน, Tense, และ Voice เสมอ เช่น

เปลี่ยนรูปตามประธาน : I come to school every day.

He comes to school every day.

They come to school every day.

เปลี่ยนรูปตาม Tense : I write a letter every week.

I wrote a letter last week.

เปลี่ยนรูปตาม voice : Someone liked this picture.

This picture was liked.

(จะเห็นว่ากริยาแท้จะต้องเปลี่ยนรูปไปตามประธาน, Tense และ Voice เสมอ ตามตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนี้)

ส่วน Non-Finite Verb หาได้มีรูปเปลี่ยนไปตามที่กล่าวมานี้ไม่ รูปของมันยังคงเดิม ไม่ว่าจะเป็นประธาน, Tense, หรือ Voice อะไรก็ตาม เช่น

He goes out swimming every morning.

เขาออกไปว่ายน้ำทุกๆเช้า

They go out swimming every morning.

พวกเขาออกไปว่ายน้ำทุกๆเช้า

We went out swimming yesterday morning.

พวกเราออกไปว่ายน้ำเมื่อเช้าวานนี้

(กริยาจริงๆ หรือกริยาแท้ใน 3 ประโยคนี้คือ goes, go, went จะเห็นได้ว่า มีการเปลี่ยนรูปไปตามประธาน, Tense, ส่วนคำว่า Swimming ไม่ใช่กริยาจริงหรือกริยาแท้ รูปของมันจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ยังคงเป็น Swimming ไม่ใช่กริยาจริงหรือกริยาแท้ รูปของมันจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ยังคงเป็น Swimming กับทุกประธานและทุก Tense ตลอดไปจริงอยู่ Swimming ซึ่งมีรูปมาจากกริยา swim ก็จริง แต่ในที่นี้มิได้ทำหน้าที่กริยา แต่กลับไปทำหน้าที่คล้ายๆกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ช่วยขยายกริยา go ตัวหน้าต่างหาก เพื่อให้รู้ว่าออกไปเพื่อ swimming ดังนั้น ตำแหน่งของมันจึงเป็น Non-Finite Verb)

Non-Finite Verb แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ

1. Infinitive

2. Gerund

3. Participle