ประโยคเงื่อนไขที่ไม่มี if - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

ประโยคเงื่อนไขที่ไม่มี if

ประโยคเงื่อนไขที่ไม่มี “if” ถาม : ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence หรือ if-Sentence) ต้องมี if ขึ้นต้นประโยคทุกครั้งเสมอไปใช่หรือไม่ หร... thumbnail 1 summary
ประโยคเงื่อนไขที่ไม่มี “if”

ถาม : ประโยคเงื่อนไข (Conditional Sentence หรือ if-Sentence) ต้องมี if ขึ้นต้นประโยคทุกครั้งเสมอไปใช่หรือไม่ หรือว่ายังมีคำอื่นใช้แทนได้อยู่บ้าง ขอให้บอกมาให้ละเอียด

ตอบ : ในประโยค if-clause หรือ if-sentence เราอาจจะใช้คำอื่นแทน if ได้ ทั้งนี้โดยตัด if ทิ้งเสีย คำที่นำมาใช้แทน if เท่าที่นิยมใช้กันมากมีอยู่ 3 คำคือ should, were, และ had ซึ่งก็แน่ละเมื่อนำคำทั้ง 3 คำนี้ขึ้นไปไว้ต้นประโยคแทนตำแหน่ง if แล้ว ก็จะทำให้ดูเหมือนว่า ข้อความนั้นเป็นประโยคคำถาม แต่ความจริงหาได้เป็นคำถามไม่ อันนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจไว้ด้วย ประเดี๋ยวไปหลงใส่ Question Mark แล้วจะยุ่งกันใหญ่ เช่น

Should : Should you see Katty, tell her I want to visit.

( = If you see Katty, tell her I want to visit.)

ถ้าคุณเห็นแคตตี้ บอกเธอด้วยว่าผมต้องการไปเยี่ยม

Should the weather be too bad, we won’t go for a picnic.

(= if the weather is too bad, we won’t go for a picnic.)

ถ้าอากาศไม่ดี เราก็จะไม่ไปเที่ยวป่า

Should you find it, please send it to me.

(= if you find it, please send it to me.)

ถ้าคุณพบเห็นมัน ก็กรุณาส่งไปให้ผมด้วย

หมายเหตุ : ประโยคที่ใช้ Should แทน if นี้นิยมภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด แต่ความหมายเหมือนกัน

Were : Were they to go, I would give them money.

(= If they went, I would give them money.)

ถ้าพวกเขาไป ผมก็จะให้เงินเขา

Were it not so late, she would telephone me.

( = If it weren’t so late, she would telephone me.)

ถ้าไม่สายนัก เธอก็คงจะโทรไปหาผม

Were they here, they would tell me.

(= If they were here, they would tell me.)

ถ้าเขาอยู่ที่นี่ เขาคงบอกผม

หมายเหตุ : ประโยคเงื่อนไขตามลักษณะดังกล่าวนี้ จะใช้ were เท่านั้นแทน if และ นิยมภาษาเขียนมากกว่าพูดเช่นกัน

Had : Had I known her address, I would have visited her.

(= If I had known her address, I would have visited her.)

ถ้าผมได้ทราบที่อยู่ของหล่อน ผมคงจะไปเยี่ยมเธอแล้ว

Had he had much money, he would have bought a new car.

(= If he had had much money, he would have bought a new car.)

ถ้าเขามีเงินมาก เขาจะซื้อรถคันใหม่

(ประโยคที่กล่าวมานี้ก็นิยมแต่ในภาษาเขียนเท่านั้น ขอให้จำไว้ด้วย)