กริยาซึ่งต้องตามด้วย gerund อย่างเดียว - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

กริยาซึ่งต้องตามด้วย gerund อย่างเดียว

กริยาซึ่งต้องตามด้วย gerund อย่างเดียว กริยาที่จะยกมาแสดงให้ดูต่อไปนี้ เวลาพูดหรือเขียนต้องตามด้วย gerund เท่านั้น (จะใช้ Infinitive ต... thumbnail 1 summary

กริยาซึ่งต้องตามด้วย gerund อย่างเดียว

กริยาที่จะยกมาแสดงให้ดูต่อไปนี้ เวลาพูดหรือเขียนต้องตามด้วย gerund เท่านั้น (จะใช้ Infinitive ตามไม่ได้) ซึ่งเราควรจะจดจำเอาไว้ให้ขึ้นใจ ทางที่ดีควรท่องจำให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย แล้วก็เอามาใช้บ่อยๆ จะได้จำให้ได้ขึ้นใจ กริยาเหล่านี้มีอยู่หลายคำทีเดียว แต่ก็ไม่ยากที่จะจดจำเอาไว้ ดีกว่าอ่านผ่านๆพอเวลาผ่านไปก็ต้องกลับมาเปิดหนังสือใหม่ หากเป็นเช่นนี้แล้ว การเรียนภาษาอังกฤษของเราจะก้าวหน้าได้อย่างไร หากมัวแต่เปิดดูหนังสือตลอดเวลา ไม่ชำนาญสักที เอาละเรามาดูกันว่า เหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้าง ดังตารางด้านล่างนี้ ครับ..
Admit
ยอมรับ
Finish
จบ, สำเร็จ
Allow
อนุญาต
Forgive
ยกโทษ
Appreciate
ซาบซึ้ง
Fancy
นึกถึง, คิด
Avoid
หลีกเลี่ยง
Imagine
คิด, นึก
Consider
พิจารณา
Mind
รังเกียจ, ใจดจ่อ
Delay
ประวิง, ทำให้ช้า
Miss
พลาด
Defer
รอ, ผลัด
Practice
ฝึก
Detest
เกลียด
Resent
เคือง, ไม่พอใจ
Dread
กลัว, หวาด
Resist
ต้าน, ขัดขืน
Dislike
ไม่ชอบ
Postpone
เลื่อน, ผลัดไป
Enjoy
ชอบ, สนุก
Prefer
ชอบ
Endure
อดทนต่อ
Prevent
ป้องกัน
Escape
รอดพ้นจาก
Suggest
แนะนำ
Excuse
อภัย, ยกโทษ

เช่น

He couldn’t avoid meeting me.

เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบกับผม

She dislikes talking a lot.

หล่อนไม่ชอบพูดมาก

We enjoy listening to music.

พวกเราชื่นชมในการฟังดนตรี

Renu practices speaking English every day.

เรณูฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวัน

That man admitted taking the bicycle.

ชายคนนั้นยอมรับว่าได้เอารถจักรยานไป

Preeda finished writing a report last night.

ปรีดาเขียนรายงานเสร็จเมื่อคืนนี้

I’m sorry that I missed meeting you.

ผมเสียใจที่พลาดโอกาสได้พบกับคุณ