ข้อแตกต่างระหว่าง Gerund และ Present Participle - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

ข้อแตกต่างระหว่าง Gerund และ Present Participle

ข้อแตกต่างระหว่าง Gerund และ Present Participle Gerund และ Present Participle ต่างก็มีรูปเหมือนกัน (คือเติม ing ด้วยกันทั้งคู่ แล้วเราจะรู... thumbnail 1 summary
ข้อแตกต่างระหว่าง Gerund และ Present Participle

Gerund และ Present Participle ต่างก็มีรูปเหมือนกัน (คือเติม ing ด้วยกันทั้งคู่ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า คำนี้เป็น Gerund หรือเป็น Present Participle

เราสามารถรู้ได้ดังนี้

1)ถ้านามที่มีคำกริยาเติม ing นั้นไปขยาย เป็นผู้กระทำหรือแสดงอาการของกริยาตัวนั้นได้เองไม่ต้องให้ผู้อื่นมาแสดงให้ คำกริยาที่เติม ing ตัวนั้นเป็น Present Participle

2) ถ้านามที่มีคำกริยาเติม ing นั้นไปขยาย กระทำหรือแสดงกริยาอากาของกริยาตัวนั้นเองไม่ได้จำต้องให้ผู้อื่นมาทำแทน กริยาที่เติม ing ตัวนั้น เป็น gerund ขอให้ดูตัวอย่างด้านล่างประกอบน่ะครับ

He is cleaning the house.

เขากำลังทำความสะอาดบ้าน

His duty is cleaning the house.

หน้าที่ของเขาคือ ทำความสะอาดบ้าน

- Cleaning ประโยคแรกเป็น Present Participle เนื่องจากเป็นกริยาของ he และ he เป็นผู้แสดงอาการคือ ทำความสะอาดเองได้

- Cleaning ประโยคที่สองเป็น gerund เพราะว่า cleaning แม้จะเป็นคำกริยาของ duty แต่ duty กระทำอาการเองคือทำความสะอาดไม่ได้ (ต้องอาศัยบุคคลทำแทน)

The walking old woman has a walking stick in her right hand.

หญิงชารที่กำลังเดินมามีไม้เท้าอยู่ในมือขวาของเขา

- walking ตัวที่หนึ่ง เป็นคำไปขยาย woman และ woman เป็นผู้เดินมาเองได้ (ไม่ต้องให้ผู้อื่นมาจับเดินหรือเดินแทน) เพราะฉะนั้น walking ตัวแรกจึงเป็น Present Participle

- walking ตัวที่สองไปขยาย stick และ stick (คือไม้) ไปแสดงกริยาอาการเองคือเดินไปเองไม่ได้ จำต้องอาศัยผู้อื่นทำคือให้พาเดิน ดังนั้น walking ตัวหลังจึงเป็น gerund นั่นเอง เข้าใจนะครับ