กริยาซึ่งตามด้วย Gerund หรือ Infinitive มีความหมายเท่ากัน - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

กริยาซึ่งตามด้วย Gerund หรือ Infinitive มีความหมายเท่ากัน

กริยาซึ่งตามด้วย Gerund หรือ Infinitive มีความหมายเท่ากัน Verb (กริยา) ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อมีกริยาอื่นตามหลังจะใช้รูป gerund ก็ได้ หร... thumbnail 1 summary

กริยาซึ่งตามด้วย Gerund หรือ Infinitive มีความหมายเท่ากัน

Verb (กริยา) ที่จะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อมีกริยาอื่นตามหลังจะใช้รูป gerund ก็ได้ หรือใช้รูป Infinitive ก็ได้มีความหมายเท่าเทียมกันทุกประกานได้แก่
Begin
เริ่มต้น
Intend
ตั้งใจ
Dread
กลัว, หวั่น
Prefer
ชอบ
Hate
เกลียด
Continue
ทำต่อไป
Plan
วางแผน
Neglect
ทอดทิ้ง, ละทิ้ง
Love
รัก
Start
เริ่ม
Like
ชอบ
It is silly
เป็นการไม่ฉลาด
Dislike
ไม่ชอบ
It was a good idea
เป็นความคิดที่ดี


เช่น

Gerund : He begins learning history tomorrow.

Infinitive : He begins to learn history tomorrow.
เขาจะเริ่มเรียนประวัติศาสตร์วันพรุ่งนี้

Gerund : We like playing football every Sunday.

Infinitive : We like to play football every Sunday.

พวกเราชอบเล่นฟุตบอลทุกๆวันอาทิตย์

Gerund : The traffic continued to moving slowly.

Infinitive : The traffic continued to move slowly.

การจราจรยังคงเคลื่อนต่อไปอย่างช้าๆ

Gerund : I intend calling her in the evening.

Infinitive : I intend to call her in the evening.

ผมตั้งใจจะโทรไปหาหล่อนเย็นนี้

Gerund : He dreads thinking about it.

Infinitive : He dreads to think about it.

เขารู้สึกหวาดๆกลัวๆ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้

Gerund : John planned going to Thailand.

Infinitive : John planned to go to Thailand.

จอห์นวางแผนจะไปประเทศไทย

Gerund : She loved singing every night last year.

Infinitive : She loved to sing every night last year.

หล่อนชอบร้องเพลงทุกคืนเมื่อปีที่แล้ว