การใช้ gerund เรื่อง กลุ่มคำที่ต้องตามด้วย Gerund อย่างเดียว - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

การใช้ gerund เรื่อง กลุ่มคำที่ต้องตามด้วย Gerund อย่างเดียว

Gerund เรื่อง กลุ่มคำที่ต้องตามด้วย Gerund อย่างเดียว กลุ่มคำที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกัน คือเวลาพูดหรือเขียนจะต้องใช้แต่ gerund เ... thumbnail 1 summary

Gerund เรื่อง กลุ่มคำที่ต้องตามด้วย Gerund อย่างเดียว

กลุ่มคำที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็เช่นเดียวกัน คือเวลาพูดหรือเขียนจะต้องใช้แต่ gerund เท่านั้นตามหลังจะใช้ Infinitive ไม่ได้ ได้แก่
Can’t bear
ทนไม่ได้
Be accustomed to
คุ้นเคย
Can’t stand
ทนไม่ได้
Be used to
เคยชิน
Can’t resist
ต้านทานไม่ได้
Be opposed to
คัดค้าน
Can’t help
อดไม่ได้
Be tired of
เบื่อ
Give up
เลิก
Be tired with
เหนื่อย
Go on
ทำต่อไป
Be busy
ยุ่งอยู่กับ
Keep on
ทำต่อไป
Be worth
มีค่าควรแก่
Insist on
ยืนกราน
It’s worth
เป็นการสมควรที่จะ
Leave off
หยุด
It’s no good
ไม่ดีที่จะ
Object to
คัดค้าน
It’s no use
ไม่มีประโยชน์ที่จะ
Put off
เลื่อน, ผลัด
Would you mind….?
คุณรังเกียจในการ...
Think of
คิดถึง
Do you mind….?
คุณจะรังเกียจในการ....
Prevent from
ขัดขวางจาก
Look forward to
ตั้งตาคอยการ
Succeed in
สำเร็จใน

เช่น

You must go on studying.

คุณจะต้องเรียนต่อไป

He can’t stand waiting for you.

เขาทนรอคุณไม่ไหว (ไปเสียแล้ว)

We ought to give up smoking.

เราควรจะเลิกดื่มเสีย

My little girl is used to getting up early.

น้องสาวคนเล็กของผมชินต่อการตื่นนอนแต่เช้า

She insisted on going with me.

หล่อนยืนกรานที่จะไปกับผมให้ได้

I object to having a meeting tomorrow.

ผมขอคัดค้านที่ให้มีการประชุมวันพรุ่งนี้

Amy is accustomed to living here.

เอมี่เคยชินกับการอยู่ที่นี่แล้ว

We must keep on trying.

เราจะต้องพยายามต่อไป

He is busy preparing his lessons.

เขายุ่งอยู่กับการตระเตรียมบทเรียน

Is today’ film worth seeing?

ภาพยนตร์วันนี้น่าดูไหม ?

It’s no good crying like a baby.

ไม่ดีเลยที่จะร้องไห้เหมือนเด็ก

Would you mind opening the window? (แบบสุภาพ)

คุณรังเกียจไหมที่จะเปิดหน้าต่าง ?

Do you mind going late to school ?

คุณรังเกียจไหมไปโรงเรียนสาย

He took the pleasure in helping the poor.

เขามีความพอใจในการช่วยเหลือคนยากจน