การอ่านเศษส่วน (Fraction) - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

การอ่านเศษส่วน (Fraction)

การอ่านเศษส่วน (Fraction) เศษส่วน คือ ตัวเลขที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม เวลาอ่านให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้ เศษ ใช้เลขจำนวนนับธรรมดา (cardinal number) ส่... thumbnail 1 summary
การอ่านเศษส่วน (Fraction)

เศษส่วน คือ ตัวเลขที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม เวลาอ่านให้ถือหลักเกณฑ์ดังนี้

เศษ ใช้เลขจำนวนนับธรรมดา (cardinal number)

ส่วน ใช้เลขนับลำดับที่ (ordinal number) และต้องมี Hyphen (-) มาคั่นระหว่างเศษกับส่วนเสมอ เช่น
อนึ่ง ถ้าเศษมากกว่ากว่าหนึ่งให้เติม s ที่เลขจำนวนส่วนตลอดไป เช่น
ถ้าเศษมีตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไป หรือตั้งแต่หลักสิบขึ้นไปนิยมใช้ Over มาแทน Hyphen ระหว่างเศษและส่วน เช่น
ถ้าเศษส่วนนั้นมีจำนวนเต็มมาร่วมอยู่ด้วย ให้อ่านจำนวนเต็มนั้นเสียก่อนด้วยเลขนับธรรมดา แล้วตามด้วย and ต่อจากนั้นจึงอ่านเลขเศษส่วน เช่น