เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยน Direct เป็น Indirect กับประโยคซึ่งกล่าวโต้ตอบกันมาเล่าให้ผู้อื่นฟัง - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยน Direct เป็น Indirect กับประโยคซึ่งกล่าวโต้ตอบกันมาเล่าให้ผู้อื่นฟัง

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยน Direct เป็น Indirect กับประโยคซึ่งกล่าวโต้ตอบกันมาเล่าให้ผู้อื่นฟัง ถาม : ถ้าข้อความในประโยค Direct Spe... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยน Direct เป็น Indirect กับประโยคซึ่งกล่าวโต้ตอบกันมาเล่าให้ผู้อื่นฟัง

ถาม : ถ้าข้อความในประโยค Direct Speech นั้น เป็นถ้อยคำที่กล่าวโต้ตอบซึ่งกันและกันหากเปลี่ยนเป็น Indirect Speech จะทำได้อย่างไร

ตอบ : ถ้าข้อความใน Direct Speech เป็นประโยคกล่าวโต้ตอบซึ่งกันและกันระหว่างคน 2 คน หากทำเป็น Indirect Speech ให้ทำได้ดังนี้

1)เปลี่ยน said to เป็น told + ผู้ถูกบอก + that หรือ said that เมื่อประโยคเดิม ใน Direct นั้นเป็น = Yes, + ข้อความ Present Tense เช่น

Direct : John said, “Do you always go there ?”

“Yes, I do, “ Amy replied.

จอห์นพูดว่า, “คุณไปที่นั่นเสมอๆ หรือ ?”

Indirect : John asked Amy if she always went there, and she said that she did.
หรือ......and she accepted that. (ยอมรับ)

(=and she said that she always went there.)

จอห์นถามเอมี่ว่า หล่อนไปที่นั่นบ่อยหรือไม่ และหล่อน (เอมี่) ก็ตอบว่าไป

2)ถ้าประโยคตอบรับใน Direct เป็น Yes, + ข้อความ Future Tense จะใช้ Promised (that…..) แทนกริยาตัวเดิมก็ได้ เช่น

Direct : Tom said, “Will you do that ?” “Yes, I will, “ Tim replied.
ทอมพูดว่า, “คุณจะทำสิ่งนั้นหรือ ?” “ครับ ผมจะทำ” ทิมตอบ

Indirect : Tom asked Tim if he would do that, and he promised.

หรือ.......and he said he would.

(=………..and he promised that he would).

ทอมถามทิมว่า เขาจะทำอย่างนั้นหรือไม่ และเขา (ทิม) ก็ตอบว่า จะทำ (คือให้สัญญาว่าจะทำ)

3)ถ้าประโยคคำตอบใน Direct ขึ้นต้นด้วย NO จะใช้กริยาตามปกติของตัวเดิมหรือจะใช้กริยา Refused, denied แทนก็ได้ เช่น

Direct : He said to her, “Will you come again next week ?”

“No,” she replied.

เขาพูดกับหล่อนว่า, “คุณจะมาอีกสัปดาห์หน้าหรือ ?”

“เปล่า” หล่อนตอบ

Indirect : He asked her if she would go again the week after, but she said she wouldn’t

หรือ.............but she refused

เขาถามหล่อนว่า หล่อนจะไปอีกหรือไม่สัปดาห์ต่อไป แต่เธอก็ตอบว่าเธอไม่

(Refused ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง)

Direct : “Did anybody visit me during my absence ?” “No.”

“มีใครมาเยี่ยมผมหรือระหว่างที่ผมไม่อยู่ ?” “เปล่า”

Indirect : He asked her if anybody had visited him during his absence, but she denied.

เขาถามหล่อนว่ามีใครได้มาเยี่ยมเขาหรือระหว่างเขาไม่อยู่ แต่หล่อนก็ตอบว่าไม่มี

(denied ใช้ปฏิเสธว่า ไม่เป็นความจริง)

tags : การเปลี่ยน Direct เป็น Indirect, เรียนภาษาอังกฤษ, direct and indirect speech, direct speech, direct speech คือ,