ชนิดของ Clause - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

ชนิดของ Clause

ชนิดของ Clause Clause แบ่งออกเป็น 3 ชนิด 1. Noun Clause (นามานุประโยค) 2. Adjective Clause (คุณานุประโยค) 3. Adverb Clause (วิเศษณ... thumbnail 1 summary
ชนิดของ Clause

Clause แบ่งออกเป็น 3 ชนิด

1. Noun Clause (นามานุประโยค)

2. Adjective Clause (คุณานุประโยค)

3. Adverb Clause (วิเศษณานุประโยค)


1.1. Noun Clause แปลว่า “นามานุประโยค” หมายความว่า ประโยคนั้นทั้งประโยคถูกนำมาใช้เสมือนกับเป็นคำนามคำหนึ่ง และวิธีที่จะสังเกตว่า Clause ใดเป็น Noun Clause นั้น ให้สังเกตได้ดังนี้ คือ

1. Noun Clause มักจะขึ้นต้นประโยคของมันด้วย that ซึ่งแปลว่า “ว่า” และหรือ

2. Noun Clause มักจะขึ้นต้นประโยคของมันด้วยคำที่แสดงคำถามคือ how, what, which, where, when, why, who, whose, whom ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Noun Clause ขอให้ทุกคนจดจำไว้ให้ดี

I don’t’ know how he did it.

ผมไม่รู้ว่าเขาทำมันได้อย่างไร

What you want is in the bag.

สิ่งที่คุณต้องการอยู่ในถุงนี้แล้ว

Who she is still a question.

หล่อนเป็นใครยังเป็นคำถามอยู่ (หาคนตอบไม่ได้)

He said that he knew you.

เขาพูดว่า เขารู้จักคุณ

(ประโยคที่พิมพ์ด้วยตัวดำนั้นเป็น Noun Clause ทั้งหมด)