การอ่านเลขบ้านและเลขหมายโทรศัพท์ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

การอ่านเลขบ้านและเลขหมายโทรศัพท์

การอ่านเลขบ้านและเลขหมายโทรศัพท์ (House and Telephone Number) เลขบ้าน ปกตินิยมอ่านเรียงตัว ส่วนเลขศูนย์ให้ออกเสียงว่า โอ (oh) และถ้าเลขบ้าน... thumbnail 1 summary
การอ่านเลขบ้านและเลขหมายโทรศัพท์

(House and Telephone Number)

เลขบ้าน ปกตินิยมอ่านเรียงตัว ส่วนเลขศูนย์ให้ออกเสียงว่า โอ (oh) และถ้าเลขบ้านนั้นมีทับ (/) จะใช้ slash หรือ stroke ก็ได้ เช่น

650 = six five oh

543 = five four three

278/3 = two seven eight slash (stroke) three

239/3 Silom Road = two three nine slash three Silom Road

อนึ่ง ถ้าเลขบ้านนั้นมีเลขถึงหลักพัน นิยมอ่านเป็นจำนวนหลักสิบทีละคู่ เช่น


3250 = thirty-two fifty

4326 = forty-three sixty-two เป็นต้น

(แต่จะอ่านทีละตัวก็ไม่ถือว่าผิด เช่น 6531 Charoenkrung Road = six-five-three-one Charoenkrung Road)

เลขหมายโทรศัพท์ เราใช้เลขนับธรรมดา (cardinal number) ในการอ่านเลขหมายโทรศัพท์ ซึ่งจะอ่านเรียงตัวไป เลขศูนย์จะออกเสียงว่า โอ (oh) หรือ zero ก็ได้ ในกรณีเลขหมายโทรศัพท์ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ 2 ตัว จะอ่านเป็น double 0 (ดับเบิ้ล โอ) หรืออ่านเรียงตัวตามปกติก็ได้ หรือจะอ่านลงท้ายด้วย hundred, thousand ก็ได้ เช่น

Tel. 3926730 = telephone three nine two six seven three oh

Tel. 4646500 = telephone four six four six five hundred (หรือ five double 0)

Tel. 5213000 = telephone five two one three oh oh oh (หรือ three thousand)

(การอ่านเรียงตัวจะใช้ Hyphen คั่นทุกตัวไปก็ได้ เช่น 6423451 = six-four-two-three-four-five-one)