เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการเขียนคำประสม - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการเขียนคำประสม

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการเขียนคำประสม การเขียนคำประสมนี้ ถ้าว่ากันในทางหลักภาษาจริงๆแล้ว ดูเหมือนจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนลงไปว่าคำไห... thumbnail 1 summary

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง หลักการเขียนคำประสม

การเขียนคำประสมนี้ ถ้าว่ากันในทางหลักภาษาจริงๆแล้ว ดูเหมือนจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนลงไปว่าคำไหนผสมกับคำไหนแล้วให้เขียนติดกัน หรือเขียนแยกกันเป็นคนละตัว เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือให้นักเรียนสังเกตเอาว่า ส่วนมากเขาใช้กันอย่างไร แล้วก็พยายามใช้ตามนั้น แต่เท่าที่ผู้เขียนมักพบเห็นบ่อยๆการเขียนคำประสมพอจะแยกได้เป็น 3 แบบ หรือ 3 กรณี คือ

1)เขียนติดกันเป็นคำคำเดียว ถ้าเป็นคำเหล่านี้ เช่น postcard, toothbrush, blackbird, homework, headmaster, grandfather, housework, football, swordsman, salesman, etc.

2)เขียนแยกจากกันโดยไม่มีขีดกั้น (Hyphen) ถ้าเป็นคำเหล่านี้ เช่น snow man, taxi metre, mother tongue, morning market, office hours, shop hours, station master, etc.


3)เขียนแยกจากกันเป็น 2 คำโดยมีขีดกั้น (Hyphen) ถ้าเป็นคำต่อไปนี้ fire-engine, room-mate, money-order, tea-time, time-table, team-work, sun-dial, snow-storm, etc.

4)คำผสมเกิดจาก Verb-ing + noun มักจะเขียนแยกกันโดยใช้ขีดกัน (Hyphen) เสมอ เช่น

Swimming-pool
สระว่ายน้ำ
Dining-room
ห้องรับแขก
Dancing-room
ห้องฝึกเต้นรำ
Weighing-machine
เครื่องชั่งน้ำหนัก
Sewing-machine
จักรเย็บผ้า
Singing-room
ห้องฝึกร้องเพลง
Sleeping-room
ห้องนอน