การใช้ as ขึ้นต้นประโยค Adjective Clause - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

การใช้ as ขึ้นต้นประโยค Adjective Clause

การใช้ as ขึ้นต้นประโยค Adjective Clause as จะใช้เป็น Relative Pronoun ขึ้นต้นประโยค Adjective Clause ได้ ก็ต่อเมื่อคำนามซึ่งเป็น Antecede... thumbnail 1 summary
การใช้ as ขึ้นต้นประโยค Adjective Clause

as จะใช้เป็น Relative Pronoun ขึ้นต้นประโยค Adjective Clause ได้ ก็ต่อเมื่อคำนามซึ่งเป็น Antecedent ที่ as ไปประกอบมี the same หรือ such วางอยู่ข้างหน้าเท่านั้น (หากไม่มี the same หรือ such วางอยู่ข้างหน้า จะใช้แต่ as เป็น Relative ตัวเดียวไม่ได้) เช่น

She does it the same way as I do.

หล่อนทำวิธีเดียวกันกับที่ผมทำ

He has the same trouble as I have.

เขามีความลำลากเช่นเดียวกับที่ผมมี

She has such a trouble as you have.

หล่อนมีความลำบากเช่นเดียวกับคุณมี

I want such a house as he built in Bangkok.

ผมต้องการบ้านสักหนึ่งหลังอย่างที่เขาสร้างไว้ที่กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : Such……..as ถ้าใช้โดยไม่มีนามเชื่อมระหว่าง จะทำหน้าที่คล้ายบุรพบท (Preposition) เช่น
Today he wants to buy several things such as sugar, meat and flour.

วันนี้เขาต้องการซื้อของหลายอย่าง เช่น น้ำตาล, เนื้อและแป้ง