เรียนภาษาอังกฤษ จาก 1000 American idioms and slang ตอนที่ 15 - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ จาก 1000 American idioms and slang ตอนที่ 15

เรียนภาษาอังกฤษ จาก 1000 American idioms and slang ตอนที่ 15 kicking up their heels การเช็ดเท้า การแสดงความเข้มแข็งอย่างทหาร kicking ... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ จาก 1000 American idioms and slang ตอนที่ 15

kicking up their heels การเช็ดเท้า การแสดงความเข้มแข็งอย่างทหาร

kicking up the stink เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยาก

‘it wasn’t just a sex film, it was about life really. Those people kicking up the stink didn’t see it like that’

(มันมิใช่เพียงแต่เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับกามารมณ์มันเกี่ยวแก่ชีวิตจริงๆ ด้วยแต่พวกชอบหาเรื่องมองไม่เห็นความจริงข้อนั้น)

kicking around (n.) พิจารณา (Considering) ไตร่ตรอง

kicked into a bloody pulp (v.) ได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง เนื่องจากการถูกตีอย่างทารุณ

Kid (n.) 1. หมายถึง เด็ก จะเป็นชายหญิงก็ได้ บ้างก็หมายถึง ลูก เช่น

‘And I was shocked by the way the kids in high school acted.’

ฉัน ตกใจมากเหมือนกันเมื่อเห็นพวกเด็กๆในโรงเรียนมัธยมประพฤติตัวกันอย่างนั้น)

‘One of his kids.’ (ลูกคนหนึ่งของเขา)

2. เมื่อเอามาใช้เป็นคุณศัพท์ หมายถึง อ่อนกว่า, เล็กกว่า เช่น kid brother น้องชาย, kid sister น้องสาว ในบางโอกาสจะได้ยินคำว่า Kiddy หรือ Kiddie ซึ่งแปลว่าเด็กเล็กเหมือนกัน เช่น

When you’re a kiddy (เมื่อคุณยังเด็กอยู่)

3. เมื่อใช้เป็นกริยาแปลว่า ล้อเล่น I’m not kidding you. ซึ่งภาษาอังกฤษมักจะพูดว่า I’m not pulling your legs.

kid glove treatment = การปฏิบัติอย่างสุภาพละมุนละม่อม

Kill (v.) ดื่มหรือกินสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น อาหารหรือเครื่องดื่มจนหมด

I can kill more beer. (ผมดื่มเบียร์ได้มากกว่านี้)

The lady killed a dozen oysters.’

ผู้หญิงนั้นรับประทานหอยนางรม 12 ตัว

= ทำให้เสีย, ทำให้หมดโอกาส

He killed the party. เขาทำให้บ่อนแตก

= ดับไฟ, ดับบุหรี่

Killer-diller (n.) หมายถึง ผู้คนที่ตื่นเต้น, คนที่น่าสนใจหรือจะใช้กับสิ่งของก็ได้

Kill-joy (n.) คนเศร้า ซึ่ง ทำให้คนอื่นหมดสนุกไปด้วย

Kind of สำนวนนี้มักจะเอาไปขยายคุณศัพท์ แปลว่า ดูเหมือน หรือ ออกจะ เช่น I’m kind of happy. (ฉันดูเหมือนจะมีความสุขอยู่)

King Kong หรือ king kong (n.) เหล้าวิสกี้หรือเหล้าองุ่นอย่างแรงราคาถูก แต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะไม่เรียกกันแล้ว

Kingmarker (n.) บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลพอที่จะทำให้คนอื่นเป็นผู้นำทางการเมืองได้ แต่ตนเองไม่สามารถจะเป็นได้

Kngpin (n.) บุคคลสำคัญหรือ พิน โบลลิงลูกที่อยู่ข้างหน้าสุด

King-size (adj.) วัตถุขนาดใหญ่ หรือยาวเป็นพิเศษ

The New Kingsized rockets stopped three Red tanks.

จรวดขนาดใหญ่ชนิดใหม่สามารถยับยั้งรถถังคอมมิวนิสต์ได้สามคัน

King snipe (n.) หัวหน้าคนงานกรรมกรรางรถไฟ

Kinker (n.) ตัวละครในละครสัตว์

Kinky (adj.) คดโกง, ไม่ยุติธรรม

Kinky head (n.) คนนิโกร

Kisser (n.) ปาก หรือ หน้า เช่น Smack! went the pie right in herkisser. เผละ ! ขนมพายร่อนไปอยู่บนใบหน้าของหล่อน

Kissing cousin (n.) เพื่อนฝูงซึ่งจะเป็นเพศเดียว หรือต่างเพศกัน แต่มีความสนิทสนมกันเหมือนเครือญาติ

You guys talk like kissing cousins. พวกคุณพูดเหมือนกับเป็นญาติสนิท

Kiss out ถูกปฏิเสธ หรือ ถูกโกงมีให้ได้รับส่วนแบ่ง หรือกำไรที่ควรจะได้

เช่น When a member of a mob is deprived of his share of loot he is kissed out.

เมื่อสมาชิกคนหนึ่ง ไม่ได้รับส่วนแบ่งจากการปล้น แสดงว่าเขาถูกโกง

Kiss the canvas แปลตามตัว คือ จูบผ้าใบ หมายถึง ถูกน๊อคคว่ำลงไปอยู่กับพื้นเวที

Kiss the dust จูบฝุ่น หมายถึง ล้มคะม่ำ

Kit (n.) กล่องชุดเครื่องมือชุดย่อมๆ

Kiwi (n.) ทหารอากาศที่ไม่ชอบ หรือ ไม่สามารถขับเครื่องบินได้

KKK, Ku, Klux klan (n.) ชื่อสมาคมลับในสหรัฐอเมริกาพวกนี้ชอบใช้วิธีรุนแรงทารุณต่อพวกนิโกร ยิว คาธอลิคและชาวต่างชาติ

Knick=knack (n.) ของกระจุกกระจิกใช้เป็นเครื่องประดับ หรือเป็นของที่ระลึก

Knock (n.) เป็นคำนามแปลได้หลายอย่าง เช่น

(1) คำวิจารณ์, การวิจารณ์

(2) การก่อความรำคาญ, การเสียเปรียบ

(3) คำพิพากษาให้จำคุก

เช่น Some body writes that I have always got the knock in on vegetarians.

มีใครเขียนว่าผมมักจะวิจารณ์พวกที่กินผักอย่างเดียว

It is a big knock to the Clancy family to have Jule hanging around.

เป็นที่น่ารำคาญแก่ครอบครัวแคลนซี่ที่มีจูลมาป้วนเปี้ยนอยู่ถ้าใช้เป็นกริยาก็มีหลายความหมาย เช่น ขอยืม, ให้ยืม, ขอร้องให้, คอยหาเรื่อง

knock a nod หลับไปงีบหนึ่ง

knock around มัวอ้อยสร้อยอยู่

knock back ดื่มวิสกี้ทั้งแก้วรวดเดียว

knockdown-drag-out fight การต่อสู้ซึ่งคู่ต่อสู้ฝ่ายหนึ่งจะต้องแพ้อย่างราบคาบ

knock out เมา, เหนื่อย, เหนื่อยใจ

knock it off เป็นคำสั่งหรือคำขอร้องให้หยุดทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดทันที (บางทีก็ใช้เพียง knock it)

เช่น knock it off, I’ve got no argument with you.

เงียบเถอะ ฉันไม่มีอะไรจะทะเลาะกับคุณ

knock off หยุดทำงานในวันหนึ่ง, เลิกงาน, หรืออาจหยุดพักร้อนก็ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งอาจใช้เกี่ยวกับการทำการผลิตหรือการแสดงก็ได้ เช่น

He knocked off a few stanzas.

เขาแต่งกลอนได้สองสามประโยค

After the band had knocked of a couple of rumbas…

หลังจากที่ดนตรีได้เล่นเพลงรูมบาแล้วสองเพลง

คำว่า knock off ยังแปลงได้อีกหลายอย่าง เช่น ตัดทิ้งเสีย, ฆ่า, บุก, ขโมย ทั้งนี้ แล้วแต่โอกาส

knock-off squads (n.) หน่วยสังหาร

knuckle-headed โง่, หัวทื่อ

knuckle headed generals นายพลโง่ๆ
knuckle-whitening diligence ขยันที่สุด

kook (adj.) แปลกประหลาดพิสดาร เป็นคำที่ใช้เรียกชาวเอเชียอย่างดูถูกดูหมิ่น หลังจากที่มีผู้อพยพจากอินโดจีนเข้าไปอยู่ในสหรัฐมากมายในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

kootchie dancers (n.) ระบำเปลือยย่อมาจาก hootchie-kootchie