แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Your embrace - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Your embrace

แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Your embrace Your embrace By Bethanny Davis I love to dance, I love to sing I love the fresh sweet smell of spring ... thumbnail 1 summary
แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Your embrace

Your embrace

By Bethanny Davis

I love to dance, I love to sing

I love the fresh sweet smell of spring


I love the music of the birds

The rhythm of poetic words


I love the laughter of a child

The animals out in the wild


I love to feel your strong embrace

And see the smile upon your faceแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

อ้อมกอดของเธอ

ฉันชอบเต้นรำ, ฉันชอบร้องเพลง

ฉันรักกลิ่นหอมสดชื่นของฤดูใบไม้ผลิ


ฉันรักเสียงเพลงของหมู่วิหค

กับท่วงทำนองของคำในบทกวี


ฉันชอบเสียงสรวลของเด็กน้อย

และบรรดาสัตว์ตามป่าเขา


ฉันรักที่จะรู้สึกถึงอ้อมกอดกำยำของคุณ

และเฝ้าดูรอยยิ้มที่อยู่เหนือใบหน้าคุณคำศัพท์

embrace (n.) อ้อมกอด, วงแขน

Wild (n.) ที่ๆ เป็นธรรมชาติ