เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง You and me - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง You and me

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง You and me ภาษาอังกฤษ เวลาเราจะแต่งเป็นบทกลอน ให้สละสลวยก็สามารถทำได้..แต่ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของเราก็ต้องแตก... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง You and me

ภาษาอังกฤษ เวลาเราจะแต่งเป็นบทกลอน ให้สละสลวยก็สามารถทำได้..แต่ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของเราก็ต้องแตกฉานด้วยน่ะ ไม่งั้นคงคิดคำที่จะแต่งออกมาไม่ได้เลย

You and me

By Diana Fishbeyn

My love for you will always be

The purest of its kind

It was conceived within my heart

With only you in mindI never thought that it could be

as beautiful as this

There’s one thing you should truly know

That it is you I’ve missedCan’t wait to see you fall asleep

And kiss you when you awake

Can’t wait to spend my life with you

My love for you to takeThe moments that we’ve spent apart

were painful that’s for sure

But it’s alright, our love was strong

It was our only cureIt hasn’t been an easy road

And one day you shall see

That it was all worthwhile my love

Forever you and me

แปลอังกฤษเป็นไทย


เธอและฉัน

ความรักของฉันเพื่อคุณจะเป็น

สิ่งบริสุทธิ์ซที่สุดโดยรูปแบบของมัน

มันถูกรับรู้เอาไว้ภายในหัวใจของฉัน

โดยเพียงคุณเท่านั้นในจิตใจ

ฉันมิเคยคิดเลยว่ามันสามารถ

จะสวยงามได้เท่านี้

มีสิ่งหนึ่งซึ่งคุณนี่ไงที่ฉันหวนถวิล


ไม่อาจรอจนเห็นคุณนิทราพริ้ม

แล้วจุมพิตคุณในยามตื่น

ไม่อาจคอยจนได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณ

ความรักของฉันสำหรับคุณมารับเอาไป


ห้วงเวลาที่เราใช้ไปโดยแยกจากกันนั้น

มันช่างรวดร้าวนั่นเป็นเรื่องแน่แท้

แต่ก็ไม่เป็นไร, รักของเรามั่นคง

มันคือเครื่องเยียวยาเพียงสิ่งเดียว


มันมิได้เป็นถนนสายที่ง่ายดายสบายนัก

แต่สักวันคุณก็จะได้เห็น

ว่ามันคุ้มค่านะคะที่รักของฉัน

ตราบนิรันดร์เธอ และฉัน

คำศัพท์


Kind (n.) ลักษณะ, รูปแบโดยธรรมชาติ

Conceived (v.) รับรู้, ตั้งครรภ์

fall asleep (v.) ผล็อยหลับไป

painful (adj.) เจ็บปวด

ไวยากรณ์

will always be (will be) เป็นรูปอนาคตของกริยา be (is, am, are)

apart (adv.) เป็นกริยาวิเศษณ์ประเภทบอกระยะทาง (ให้เห็นว่าอยู่ห่างหรือแยกออกไป)

hasn’t been (has been) เป็นรูปแบบปัจจุบันสมบูรณ์ของกริยา be (is, am, are)

นำไปสนทนา


1. She couldn’t conceive.

(หล่อนไม่สามารถตั้งครรภ์ได้)

2. Mr. Jack is busy at the moment.

(มิสเตอร์แจ็คไม่ว่างอยู่ในขณะนี้ค่ะ)

3. Teaching is a very worthwhile career.

(การสอนเป็นอาชีพที่คุ้มค่ามาก)if love is the answer,

could you rephrase the question?

หากรักคือคำตอบ

คุณสามารถสร้างคำถามได้หรือไม่?