เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง She dwelt among the untrodden ways - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง She dwelt among the untrodden ways

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง She dwelt among the untrodden ways She dwelt among the untrodden ways By William Wordsworth (1770-1850) She d... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง She dwelt among the untrodden ways

She dwelt among the untrodden ways

By William Wordsworth (1770-1850)

She dwelth among the untrodden ways

Beside the spring of Dove.

A maid whom there were none to praise

And very few to love;A violet by a mossy stone

Half hidden from the eye!

Fair as a star – when only one

Is shining in the sky.She lived unknown, and few could know

When Lucy cease to be:

But she is in her grave, and, oh,

The difference to me!แปลอังกฤษเป็นไทย


หล่อนสถิตท่ามกลางทางห่างเท้าเหยียบย่าง

ข้างมวลไม้ผลิของสถานที่อันสงบ

หญิงสาวผู้ซึ่งไม่เคยมีใครกล่าวชื่นชม

และน้อยคนนักจักได้รักเธอไวโอเล็ตดอกหนึ่งข้างก้อนหินดินตะไคร่

ถูกบดบังไว้ครึ่งหนึ่งจากสายตา

ช่างงดงามดั่งดาวหนึ่ง, ซึ่งเมื่อเพียงดวงเดียว

กำลังทอแสงอยู่บนท้องฟ้าหล่อนอยู่โดยไม่เป็นที่รู้จัก, น้อยคนจะรู้ได้

ในตอนที่ลูซี่ได้สิ้นสุดการเป็นไป

แต่นางมาอยู่ในหลุมฝัง, และ โอ

เป็นสิ่งที่ผิดแผกแตกต่างต่อฉันเสียจริง

เค้าโครง

งานประพันธ์ชิ้นหนึ่ง เป็นบทกวีที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก

ใครที่ได้อ่านต้องถือเป็นบุญตา ไม่เสียแรงที่อุตส่าห์ตั้งใจ เรียนภาษาอังกฤษ จดจำและอ่านให้เข้าใจเถอะนะครับ เพียงบางส่วนก็ยังดี ย่อมมีคุณค่าต่อตัวเราอย่างมหาศาล

คำศัพท์


Dwelt (v.) อยู่อาศัย, ตั้งรกราก

Untrodden (adj.) ไม่ถูกเหยียบย่าง

Praise (v.) กล่าวสรรเสริญ

Mossy (adj.) เต็มไปด้วยพืชและตะไคร่

Ceased (v.) หยุด, สิ้นสุด

ไวยากรณ์

Untrodden เป็นคำคุณศัพท์เทียม โดยใช้กริยาช่องที่ 3 มาเป็นคำขยาย เติม un เข้าไปข้างหน้าเพื่อให้มีความตรงกันข้ามกับรากศัพท์เดิม

Dove ขอตีความว่าคำนี้คือความสงบสุข เพราะนามคำนี้คือ “นกพิราบ” หากว่าผิดจากนี้ก็ต้องเป็นชื่อสถานที่คือ “เมืองเดิฟ” ก็แล้วกัน

a mossy stone half hidden เขาใช้ hidden ซึ่งเป็นกริยาช่องที่ 3 นำไปขยายความต่อจาก stone เพื่อทีจะได้ดำเนินประโยคต่ออกไปได้ ลักษณะนี้เรียกว่า “กริยาร่วมขยาย” ตัวอย่างอื่นเช่น I saw a thief killed by the police. (ฉันเห็นผู้ร้ายคนหนึ่งถูกฆ่าโดยตำรวจ)