แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Ready for love - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Ready for love

แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Ready for love แปลอังกฤษเป็นไทย วันนี้ เราได้หยิบยกเอาผลงานของ Hoot owl มาให้อ่านกัน ให้เราลองแปลโดยไม่ต้องเปิด ... thumbnail 1 summary
แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Ready for love

แปลอังกฤษเป็นไทย วันนี้ เราได้หยิบยกเอาผลงานของ Hoot owl มาให้อ่านกัน ให้เราลองแปลโดยไม่ต้องเปิด dictionary ดูซิว่า เราสามารถจะแปลรู้เรื่องแค่ไหน โดยการอ่านแบบจับใจความรวมๆไม่ต้องแปลทุกตัวก็ได้ คำศัพท์ไหนแปลไม่ได้จริงๆก็ข้ามไปก่อน..ลองทำดูเพื่อการ เรียนภาษาอังกฤษ ที่สัมฤทธิ์ผลมากขึ้นไป

Ready for love

Take my hand and lead the way;

tell me all you want to say.

Whisper softly in my ear,

all those things I want to hear.

Kiss my lips and touch my skin;

Bring out passions deep within.

Pull me close and hold me near;

take away my pain and fear.

In the darkness of the night,

be my beacon, shine your light.

In the brightness of the sun,

show me that you are the one.

Give me wings so I can fly;

for I can soar when you’re nearby.

Enter my heart, break down the wall,

it’s time for me to watch it fall.

I’ve been a prisoner, can’t you see?

Break me of my armor tight;

you’ll find I won’t put up a fight.

Release my soul held deep within….

I’m ready now, let love begin.

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

พร้อมแล้วเพื่อความรัก

จงจับมือไว้และนำทางฉันไป

บอกฉันทั้งหมดที่คุณต้องการกล่าว

กระซิบเพียงแผ่วเบาที่ข้างหูของฉัน

เรื่องราวทั้งหลายที่ฉันอยากได้ยิน

จูบริมฝีปากและสัมผัสผิวกายฉัน

นำออกมาซึ่งความดื่มด่ำที่ลึกอยู่ภายใน

ดึงฉันไปแนบชิดและประคองไว้ใกล้ๆ

ขจัดออกไปซึ่งความเจ็บปวดและความหวาดกลัว

ภายในความมืดมิดของยามค่ำคืน

ขอจงเป็นดวงประทีป, ฉายแสงแห่งตัวคุณ

ท่ามกลางแสงเจิดจ้าของดวงอาทิตย์

ทำให้ฉันเห็นหน่อยว่าคุณคือบุคคลนั้น

ที่ให้ปีกเพื่อฉันจะสามารถโบยบิน

เพราะฉันลอยทะยานขึ้นได้ในยามที่คุณอยู่ใกล้

เข้ามาสู่หัวใจฉัน, ช่วยทลายกำแพงลง

มันถึงเวลาที่ฉันจะเฝ้าดูมันร่วงหล่น

ฉันเป็นนักโทษมาตลอด, คุณไม่เห็นดอกรึ?

ช่วยปั่นโซ่ตรวนแล้วปลดปล่อยฉันให้อิสระ

ถอดฉันออกจากเกราะกำบังอันแน่นหนา

คุณจะพบได้ว่าฉันจะไม่เริ่มต้นการขัดขืนต่อสู้

ผ่อนคลายจิตใจฉันที่ถูกตรึงลึกอยู่ภายใน

บัดนี้ฉันพร้อมแล้ว, ขอให้ความรักเริ่มต้นเถิด

คำศัพท์


lead (v.) นำทาง

Passions (n.) กิเลส, ความรู้สึกรุนแรง

Beacon (n.) โคมไฟ

Soar (v.) ทะยานลอยขึ้น

Break down (สำนวน) ทำให้ล้มลง, หยุดทำงาน (เครื่องจักร)

Strip (v.) ถอด, แกะออก

ไวยากรณ์


all (pron.) เป็นสรรพนามที่ไม่เจาะจงว่าเป็นผู้ใดคุณอาจสงสัยว่าทำไม all สามารถอยู่หน้า you (ซึ่งก็เป็นสรรนามเช่นกัน) แล้วใช้ all you want ได้ แต่ทำไมใช้ She I อย่างนี้กลับไม่ได้ ซึ่งอันที่จริงแล้วมันอยู่ในลักษณะ all that you want (ทั้งหมดที่คุณต้องการ) แต่เขานิยมละคำเชื่อม that ทิ้งไป เพื่อให้เกิดความกระชับและสละสลวย

nearby เป็นคุณศัพท์ เช่นเดียวกับ near โดยที่ nearby สามารถจะใช้โดยเอาไปขยายหน้าคำนามได้ เช่น nearby village (หมู่บ้านใกล้ๆ) ส่วนคำว่า near ใช้ในแบบเติมความต่อท้ายเพียงอย่างเดียว เช่น The village is near (หมู่บ้านนั้นอยู่ใกล้)

ส่วน near by (เขียนคนละคำ) จะใช้เป็นกริยาวิเศษณ์ ชี้ให้เห็นว่าใกล้แค่ไหน? ใกล้แค่อยู่ข้างๆ...ตัวอย่างอื่นๆ เช่น near here, near the church
นำไปสนทนา


1. All I want is peace.
(ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือความสงบสุข)

2. Is there any shop nearby?
(มีร้านใดอยู่ใกล้ๆบ้างนะ)

3. Now it’s time to take dinner.
(ขณะนี้ได้เวลาทานอาหารเย็นแล้วน่ะ)

4. Are you ready?
(คุณพร้อมหรือยังครับ?)

5. Yes I am.
(จ๊ะฉันพร้อมแล้วค่ะ)