เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง One kiss - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง One kiss

One Kiss By Chris Shock One kiss Two pair of lips Touching for another time once again My hand gently traces The contour of your cheek ... thumbnail 1 summary
One Kiss

By Chris Shock

One kiss
Two pair of lips
Touching for another time once again
My hand gently traces
The contour of your cheek
As thoughts of lust
Flow through my veins
And questions of love
Enter into my heart
Returned feelings
But the comfort of your arms
Eases this
One kiss


แปลอังกฤษเป็นไทย


หนึ่งจุมพิต
เป็นสองคู่ของริมฝีปาก
สัมผัสกันอีกหนซ้ำอีกคราว
มือฉันลูบไล้อย่างแผ่วเบา
บนรูปลักษณ์ของแก้มคุณ
ในขณะที่ความคิดความใคร่
ไหลแล่นเข้ามายังสายเลือด
กับคำถามนานาแห่งความรัก
ประดังเข้ามาในหัวใจฉัน
เป็นความรู้สึกที่หวนคืนกลับมา
แต่ความสุขสบายของอ้อมแขนคุณ
ผ่อนคลายในสิ่งนี้ได้ซึ้ง
หนึ่งจุมพิต


เค้าโครง


โครงสร้างของบทร้อยกรองนี้ ไม่มีการใช้คำสัมผัส

ใดๆทั้งสิ้น แต่อาศัยการสร้างจุดเด่นขึ้นตรงคำขึ้นต้น

และลงท้ายด้วย One kiss และก่อนคำลงท้าย จะเล่นคำ

เน้นสรุปความไพเราะเพียงจุดเดียวคือ ease this……..

One kiss.


คำศัพท์


Trace (v). เป็นคำกริยาแปลว่า หาร่องรอย, ค้นหา

Contour (n.) รูปร่าง, พื้นผิว


Lust (v.) ตัณหา, ความอยาก


Vein (n.) เส้นโลหิต, อารมณ์


Eases (v.) บรรเทา, ผ่อนคลาย


ไวยากรณ์


Pair คำนี้เอกพจน์หรือพหูพจน์จะมีรูปแบบเดียวกันจำนวนกี่คู่ก็ไม่ต้องเติม s

Return เป็นคำคุณศัพท์เทียม ซึ่งเกิดจาการเอาคำ

กริยาช่องที่ 3 มาใช้ในฐานะคำขยาย แปลว่า “ได้กลับมา”

นำไปสนทนา

1. They did everything for our comfort.
(พวกเขาทำทุกสิ่งเพื่อความสุขสบายของเรา)


2. Can I have a return ticket, please?
(ผมขอตั๋วไปกลับหนึ่งใบครับ, กรุณาด้วย)