เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Must ในประโยค Indirect Speech - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Must ในประโยค Indirect Speech

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Must ในประโยค Indirect Speech Must เป็นกริยาช่วย แปลว่า “จำต้อง, จะต้อง” ถ้ามีอยู่ในประโยค Direct Speech หา... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ Must ในประโยค Indirect Speech

Must เป็นกริยาช่วย แปลว่า “จำต้อง, จะต้อง” ถ้ามีอยู่ในประโยค Direct Speech หากเปลี่ยนข้อความนั้นเป็น Indirect Speech จะยังคงใช้ must ตัวเดิมหรือเปลี่ยน must เป็นคำอื่นนั้นมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1)เมื่อ Must ใช้ในความหมายเป็นการแสดงคำแนะนำ, ความตั้งใจ กฎถาวรที่ต้องกระทำ เมื่อเปลี่ยนเป็น Indirect Speech ให้ใช้ must คงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น

Direct : John said to David, “You must stop your car at the red signal.”

จอห์นพูดกับเดวิดว่า, “คุณจะต้องหยุดรถของคุณเมื่อสัญญาณไฟแดงขึ้น”

Indirect : John told David that he (David) must stop his car at the red signal. (กฎที่ต้องกระทำ)

จอห์นบอกเดวิดว่า เขา (หมายถึงเดวิด) จะต้องหยุดรถของเขาเมื่อสัญญาณไฟแดงขึ้น

Direct : Amy said, “I must pass the final examination.”

เอมี่พูดว่า, “ดิฉันจะต้องสอบไล่ครั้งสุดท้ายให้ได้”

Indirect : Amy said that she must pass the final examination.

เอมี่พูดว่า หล่อนจะต้องสอบไล่ครั้งสุดท้ายให้ได้ (ความตั้งใจ)

2)เมื่อ must นำมาใช้หมายถึง การแสดง, กฎเกณฑ์ในปัจจุบัน, หรือแสดงความจำเป็น must ต้องเปลี่ยนเป็น had to และ mustn’t เปลี่ยนเป็น wasn’t to เช่น

Direct : Ladda said, “I must be there at six.”

ลัดดาพูดว่า. “ดิฉันจะต้องอยู่ที่นั่นเวลา 18 นาฬิกา”

Indirect : Ladda said that she had to be there at six.

ลัดดาพูดว่า หล่อนจะต้องอยู่ที่นั่นเวลา 18 นาฬิกา

Direct : Chalerm said, “I mustn’t do evil deeds.”

เฉลิมพูดว่า, “ผมจะต้องไม่ทำชั่ว (อีกแล้ว)

Indirect : Chalerm said that he wasn’t to do evil deeds.

เฉลิมพูดว่า เขาจะต้องไม่ทำชั่ว (อีกแล้ว)

3)Must เมื่อนำมาใช้แสดงความจำเป็นในอนาคต เมื่อทำเป็น Indirect Speech ให้เปลี่ยน must เป็น Would have to เช่น

Direct : Sombat said, “If the doctor doesn’t come, we must take care of him as well as we can do.”

สมบัติพูดว่า, “ถ้าหมอไม่มา พวกราก็ต้องดูแลรักษาเขาเท่าที่เราจะทำได้”

Indirect : Sombat said that if the doctor didn’t come, they would have to take care of him as well as they could do.

สมบัติพูดว่า ถ้าหมอไม่มา พวกเขาก็จะต้องดูแลรักษาเขาเท่าที่สามารถจะทำได้

หมายเหตุ : com ในประโยคนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น go ก็ได้ เพราะใช้แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ (Action will happen soon)เป็นอย่างไรบ้างรู้สึกว่า เรียนภาษาอังกฤษ เครียดไหม ถ้าเครียดมาก ให้ไปพักสมองก่อนแล้วค่อยกลับมาลุยกันต่อ อย่าโหมให้เก่งภายในวันเดียว เพราะว่าไม่มีทางสำเร็จได้แน่