แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง if only - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง if only

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง if only if only By Michael Vercill If only you could see me The way that I see you If only your lips... thumbnail 1 summary
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง if only

if only

By Michael Vercill

If only you could see me

The way that I see you

If only your lips could speak the words

I so desperately want them too

If only your ears could hear

Sweet music in my name

Then our feelings for each other

Would be considered the same

If only you would smile

When you see the stars above

If only my name would come to mind

When you think of love

If only you could feel this way

Then from that moment of that day

As sure as the rising sun

The two of us……would be oneแปลอังกฤษเป็นไทย

หากเพียงแต่ว่า

หากเพียงแค่เธอสามารถเห็นฉัน

ในแบบที่แนเห็นเธอ

หากเพียงแค่ริมฝีปากเธอเอ่ยคำพูดได้ทั้งหมด

ฉันก็ต้องการมันอย่างยิ่ง

หากเพียงแค่ว่าหูของเธอสามารถได้ยิน

ดนตรีอันหวานซึ้งออกมาเป็นชื่อของฉัน

แล้วความรู้สึกของเราเพื่อกันและกัน

ก็จะถือได้ว่าเป็นเช่นเดียวกัน

หากเพียงแค่วาคุณจะยิ้มออก

ในยามที่เห็นหมู่ดาวเบื้องบน

หากเพียงแค่ชื่อของฉันจะเข้ามาสู่จิตใจ

ในยามที่คุณคิดถึงความรัก

หากเพียงว่าคุณสามารถรู้สึกแบบนี้ได้

งั้นจากห้วงเวลานั้นของวันนั้น

แน่นอนเทียบเท่ากับดวงอาทิตย์ขึ้น

เราทั้งสองคน.....ก็จะเป็นบุคคลเดียว

คำศัพท์


Desperately (adv.) อย่างจำเป็นมากๆ

Consider (v.) คิด, พิจารณา, คำนึง, ถือเสียว่า

ไวยากรณ์

If only ใช้แสดงความปรารถนา โดยอ้างถึงเรื่องปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้ อยู่ในลักษณะเดียวกันกับการสมมุติ ดังนั้นคำกริยาที่ตามหลังจะต้องใช้แบบอดีต ดังเช่น

If only I were rich, if only I knew her name.

เป็นต้น

หรือใช้แสดงความหวังว่าน่าจะเป็นไปในแบบนั้น แบบนี้สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว เช่น

If only I had gone by taxi, I would arrived there on time.

(หากเพียงแค่ฉันได้ไปโดยรถแท็กซี่ ฉันคงได้ไปถึงที่นั่นทันเวลาแล้ว)

แตกต่างกับ only if ซึ่งใช้แสดงเงื่อนไข แล้วแปลว่า “เพียงหากว่า” และที่สำคัญคำกริยาที่อยู่ในประโยคตามหลังจะต้องอยู่หน้าปรานแทนที่จะอยู่หลังเหมือนปกติ เช่น Only if you are rich, can you do like that. (เพียงหากว่าคุณรวย คุณจึงสามารถทำเช่นนั้น)