แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง I will be here - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง I will be here

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง I will be here I will be here By Steven Curtis Chapman If in the morning when you wake, If the sun does not a... thumbnail 1 summary
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง I will be here

I will be here

By Steven Curtis Chapman

If in the morning when you wake,

If the sun does not appear,

I will be here.

If in the dark we lose sight of love,

Hold my hand and have no fear,

I will be here.I will be here,

When you feel like being quiet,

When you need to speak your mind I will listen,

Through the winning, losing,

and trying we’ll be together,

And I will be here.If the morning is unclear,

I will be here.

As sure as seasons were made for change,

Our lifetimes were made for years,

I will be here.

แปลอังกฤษเป็นไทย
                                           ฉันจะอยู่ที่นี่หากในยามเช้าตอนเธอตื่นขึ้น

หากดวงอาทิตย์ไม่ปรากฏ, ฉันจะอยู่ที่นี่

หากในความมืดเรามองไม่เห็นภาพแห่งความรัก

จงจับมือฉันไว้และไม่ต้องมีความกลัว

ฉันจะมาอยู่ที่นี่

ฉันจะมาอยู่ตรงนี้

ในยามที่เธอรู้สึกเหมือนเงียบสงัด

ในยามที่เธอต้องการระบายความในใจฉันจะฟัง

ตลอดทั้งกาชนะ, การพ่ายแพ้

และการพยายามเราจะอยู่ด้วยกัน

และฉันจะมาอยู่ที่นี่หากในยามเช้าตอนเธอตื่นขึ้น

หากว่าอนาคตไม่สดใส, ฉันก็จะอยู่ที่นี่

แน่นอนเท่ากับฤดูถูกสร้างขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เวลาแห่งชีวิตของเราก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อกาลนาน

ฉันจะมาอยู่ที่นี่

คำศัพท์

sight (n.) ภาพที่เห็น

unclear (adj.) ไม่สดใส, ขุ่นมัว

lifetime (n.) เวลาแห่งชีวิต

ไวยากรณ์

lose sight สูญภาพที่เห็น ก็คือการมองไม่เห็น

winning, losing and trying ทั้งหมดล้วนเป็นคำกริยาที่เติม ing ให้เป็นคำนาม ถือว่าเป็นคำนามเทียม (คำนามที่สร้างดัดแปลงขึ้นมา) ในไวยากรณ์เรียกกันว่า “Gerund”Speak out the mind (สำนวน) คือ การพูดซึ่งความในใจออกมา

นำไปสนทนา

1. come on don’t be shy, speak out your mind.
(เอาซิอย่ามัวอาย พูดความในใจออกมา)