เรียนภาษาอังกฤษ จากเพลง I Love You - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ จากเพลง I Love You

I LOVE YOU By K Mathieson There's a song in my heart so sweetly I hear it play For as long as you are with me I know the song wil... thumbnail 1 summary
I LOVE YOU
By K Mathieson
There's a song in my heart
so sweetly I hear it play
For as long as you are with me
I know the song will say.

แปลอังกฤษเป็นไทย
 มีเพลงๆหนึ่งในหัวใจฉัน
สุดแสนหวานซึ้งฉันได้ยินมันขับกล่อม
เพราะตราบใดที่เธออยู่กับฉัน
ฉันรู้ได้เลยว่าเพลงนี้จะคงอยู่


There's a smile upon my face.
it reaches to my toes.
For when you are with me.
I feel a happiness that only grows.

แปลอังกฤษเป็นไทย 
มีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าฉัน
มันแผ่ขยายลงไปจนถึงนิ้วเท้าเชียว
เพราะในยามที่เธออยู่กับฉัน
ฉันจะรู้สึกได้ถึงความสุขที่มีแต่เพิ่มทวี


Thee are black clouds up above me.
trying to push away the sun,
But when you are with me,
the skies are clear and there aree none

แปลอังกฤษเป็นไทย
มีหมู่เมฆดำทะมึนอยู่สูงเหนือตัวฉัน
พยายามผลักไสดวงอาทิตย์ให้ไกลห่าง
แต่พอเธออยู่กับฉัน
ท้องนภาก็แจ่มใสและไร้สิ่งอื่นใดทั้งสิ้น

There's a feeling deep inside me
to which nothing can compare
And as long as you are with me,
that feeling shall be there.

แปลไทยเป็นอังกฤษ
มีความรู้สึกลึกล้ำภายในตัวฉัน
ซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถเปรียบเทียบได้
และตราบเท่าที่เธออยู่กับฉัน
ความรู้สึกนั้นจะคงอยู่ที่นั่น

Therer's a yearning in my body
that longs to feel your touch
If only you were with me
......I'm missing you so much.

แปลอังกฤษเป็นไทย
มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในร่างกาย
ที่ใฝ่หาเพื่อรับรู้ถึงสัมผัสของเธอ
หากเพียงแค่ว่าเธออยู่กับฉัน
.....ฉันคิดถึงเธอมากเหลือเกิน

There's a song in my heart,
I love to hear it play
For as long as you are with me,
.....the song shall always stay.

แปลไทยเป็นอังกฤษ
มีเพลงหนึ่งอยู่ในหัวใจของฉัน
ฉันรักที่จะได้ยินมันขับบรรเลงกล่อม
เพราะตราบเท่าที่เธออยู่กับฉัน
เพลงนั้นก็จะคงอยู่เสมอไป

คำศัพท์
    yearning เป็นคำนามแท้ๆ (ไม่ได้เกิดจากการแปลงโดยเติม ing แต่อย่างใด คำนี้แปลว่า "ความปรารถนาอันแรงกล้า"
ไวยากรณ์
   ประโยคที่ว่า There's a feeling deep inside to which nothing can compare นี้ มี which เป็นคำเชื่อมขยายความต่อมาจาก feeling.....ความรู้สึกซึ่ง....ส่วน to คือ บุรพบทที่ช่่วยระบุลงไปให้ละเอียดว่า"กับ" (กับความรู้สึกซึ่งไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบได้) การใส่บุรพบทก่อนคำเชื่อมลักษณะนี้ตัวอย่างก็เช่น

That is the library from which I borrowed this book
(นั่นคือห้องสมุดจากที่ซึ่งฉันได้หยิบยืมหนังสือนี้มา)

Bangkok is a peaceful town in which to live.
(กรุงเทพฯ เป็นเมืองสงบสุขในที่ซึ่งจะอยู่อาศัย)

นำไปสนทนา
I'm missing you darling.
(ฉันกำลังคิดถึงคุณอยู่นะจ๊ะที่รัก)

I'm very happy when you are with me.
(ฉันสุขใจมากในยามที่คุณอยู่กับฉัน)

As long as it doesn't rain, we can play.
(ตราบใดที่ฝนยังไม่ตก พวกเราก็ยังสามารถเล่น)