แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The grave - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The grave

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The grave The grave By Emily Dickison (1830-1886) The grave my little cottage is, Where, keeping house for t... thumbnail 1 summary
แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The grave

The grave

By Emily Dickison

(1830-1886)

The grave my little cottage is,

Where, keeping house for thee

I make my parlor orderly,

And lay the marble tea.For two divided, briefly,

A cycle, it may be,

Till everlasting life unite

In strong society.แปลอังกฤษเป็นไทย


วิมานปรภพ

หลุมศพกระท่อมหลังน้อยของฉันคือ

วิมานที่เก็บไว้สำหรับเจ้า

ฉันจัดห้องนั่งเล่นเอาไว้เป็นระเบียบ

และวางไว้ซึ่งน้ำชารสละมุนสำหรับสองคนที่แยกจากกัน, แค่ช่วงสั้นๆ

คือวัฎจักรหนึ่ง, มันอาจเป็นเช่นนั้น

จนกว่าชีวิตนิจนิรันดร์มาพานพบ

อยู่ในโลกที่มั่นคงถาวร

เค้าโครง


นี่ก็อีกผลงานหนึ่งของกวีชื่อก้องโลกในอดีต

ไพเราะทั้งคำสัมผัสและสื่อความหมายอันแสนลึก

ซึ้งกินใจ เพียงสั้นๆแค่นี้ โปรดท่องเอาไว้เป็นสมบัติความรู้ประจำกาย

คำศัพท์

thee หมายถึง “คุณ” (บุรุษที่ 2) เป็นคำสมัยเก่า

Orderly (adj.) เป็นระเบียบ

Marble (n.) หินอ่อน, ละมุนดั่งเช่นหินอ่อน

Society (n.) วงสมาคม, โลกของผู้คน

Strong (adj.) ถาวร, มั่นคงไวยากรณ์


Orderly เห็นมี ly โปรดอย่าเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นกริยาวิเศษณ์ แต่มันเป็นคุณศัพท์ ในที่นี้ใช้เติมความให้กับประโยค make my parlor…….(make เป็นกริยาที่ไม่สมบูรณ์โดยลำพัง)