เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง God Created me for you - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง God Created me for you

God Created me for you By Dusty Burton I do believe that God above Created you for me to love, He picked me out among the rest B... thumbnail 1 summary
God Created me for you
By Dusty Burton
I do believe that God above
Created you for me to love,
He picked me out among the rest
Because he knew I'd love you the best,
I had a heart and it was so true
But now it's gone frome me to you,
Please care for it like I do
For I have none and you have two,
If I die  when comes fate
I'll wait for you at the golden gates,
And if you're not there on judgement day
I'll know you went the other way,
So I'll give up my golden rings,
My golden harps and everything,
Just so you'll know my love for you
I'll go to hell just to be wih you

แปลอังกฤษเป็นไทย

ฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพระเจ้าเบื้องบน
ได้สร้างเธอสำหรับฉันเพื่อให้ได้รักใคร่
ท่านเลือกเอาฉันออกมาจากพวกที่เหลืออยู่นี่
เพราะท่านทรงทราบดีว่าฉันรักเธอได้ดีที่สุด
ฉันมีอยู่ซึ่งหัวใจดวงหนึ่งและมันก็แสนจริงแท้
แต่บัดนี้มันจากฉันไปสู่ตัวเธอ
โปรดจงห่วงใยต่อมันเหมือนที่ฉันทำ
เพราะฉันไม่มีผู้ใดเลยแต่เธอสิกลับมีถึงสอง
หากฉันตายไปในยามที่ดวงชะตามาถึง
ฉันจะคอยเธออยู่ ณ ประตูทอง
และหากว่าเธอมิได้อยู่ที่นั่นในวันตัดสินกรรม
ฉันคงจะรู้ได้ว่าเธอได้ไปในทางอื่น
ถ้าอย่างนั้นฉันจะขอสละซึ่งแหวนทองของฉัน
รวมทั้งพิณทองและทุกสิ่งทุุกอย่าง
เพียงเพื่อให้เธอได้รู้ถึงความรักของฉันต่อเธอ
ฉันจะไปสู่อเวจีเพื่อให้ได้อยู่กับเธอ
คำศัพท์
     Create (v.) ก่อให้เกิดขึ้น
     Pick out (v.) เลือกออกมา 
     Care (v.) เอาใจใส่
     none (pro.) ไม่มีผู้ใด
     judgement day วันที่ตัดสินกรรมของคนหลังจากที่ได้ตายไปแล้ว
     give up (สำนวน) แปลว่า สละ, เลิก

ไวยากรณ์
     I do believe คำว่า do ใช้สำหรับเน้นให้เห็นว่าเชื่อมากๆ จะนำไปเน้นกับคำกริยาใดก็ได้ ใช้ได้ง่่ายและสะดวกสบาย
     When comes fate กลุ่มคำนี้เขาใช้คำกริยามาก่อนคำนาม เป็นการเขียนในลักษณะของการเล่นสำนวนซึ่งสามารถทำได้กับบทประพันธ์ต่างๆ

นำไปสนทนา
  1.     I do want to marry her.
    (ฉันน่ะต้องการแน่ๆ ที่จะแต่งงานกับหล่อน)
  2. Now I have given up smoking.
    (ตอนนี้ฉันเลิกสูบบุหรี่ไปแล้วน่ะ)
  3. I always want to be with you.
    (ฉันต้องการเสมอที่จะอยู่กับคุณ