แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The feelings of love - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The feelings of love

แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The feelings of love The feelings of love By Hollyanne Phelps Love is such a strong word to say But sometimes fits... thumbnail 1 summary
แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง The feelings of love

The feelings of love

By Hollyanne Phelps

Love is such a strong word to say

But sometimes fits in the right way

You have these feelings deep inside

And love is the one you try to hideEspecially you know when it could hurt

But can always lead you on the right foot

To be loved by a person so wonderful as you

You should know by now that I love youAs I watch you sleep into the night

I think of my feelings and know I am right

I want to love you so very much

Just to be with you to feel your touchSoon you will realize and you will see

That I love you and are meant to be

I hope to be with you for a very long time

To love you, care for you,

and hope you’ll be mineAs I end this poem I just want to say

I will love you more with each passing day

แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

ความรู้สึกแห่งรัก

รักคือคำทรงพลังเช่นนี้ที่จะกล่าว

แต่บางครั้งก็เหมาะเฉพาะในทางที่สมควร

คุณมีความรู้สึกเหล่านี้ลึกล้ำอยู่ภายใน

และความรักคือสิ่งเดียวที่คุณพยายามเก็บซ่อนไว้โดยเฉพาะคุณรู้ว่าถึงตอนที่มันทำให้เจ็บปวดได

แต่ก็สามารถนำคุณไปสู่ก้าวเท้าข้างที่ถูกต้อง

ได้ถูกรักโดยผู้หนึ่งที่สุดวิเศษเช่นคุณนี้

คุณควรทราบ ณ บัดนี้ว่าฉันน่ะรักคุณในขณะที่ฉันเฝ้าดูคุณหลับตลอดค่ำคืน

ฉันคิดถึงความรู้สึกของตัวเองก็รู้ว่ามันถูกต้อง

ฉันต้องการรักคุณอย่างมากเช่นนี้

แค่ขออยู่กับคุณเพื่อรับรู้ซึ่งสัมผัสไม่นานคุณก็จะตระหนักและจะเห็นได้

ว่าฉันรักคุณและเป็นที่หมายปองให้เป็นไป

ฉันหวังอยู่กับคุณไปเป็นเวลานานเท่านาน

เพื่อรักคุณ, ใส่ใจในตัวคุณ

และหวังว่าคุณจะเป็นของฉันนะคะขณะที่ฉันจบบทกวีนี้ฉันขอเพียงกล่าวว่า

ฉันจะรักคุณยิ่งขึ้นกับทุกวันที่ผ่านไป

คำศัพท์


Especially (adv.) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Realize (v.) ตระหนัก, สำนึก

Lead (v.) นำทาง, พาไป

ไวยากรณ์

By (prep.) เป็นคำเชื่อมใช้กับเรื่องของเวลาจะแปลว่า “ไม่สายเกินกว่า” เช่น by five o’clock (ไม่เกินกว่าเวลา 5 โมง) ส่วน by now “ไม่สายเกินกว่าขณะนี้” ซึ่งมันก็คือ “ถึงตอนนี้”, “ถึงขณะนี้”

Meant เป็นกริยาช่องที 3 หมายถึง “ถูกมุ่งหมายให้เป็น....”

Passing เป็นการแปลงคำกริยา pass ด้วยการเติม ing ทำให้เป็นคุณศัพท์เทียม ใช้ขยายคำนาม day จึงเป็น passing day (วันที่ผ่านไป) สาเหตุที่ทำเช่นนี้ ก็เพราะคำคุณศัพท์ที่มีความหมายว่า “ผ่านไป” นั้นไม่มี การแปลงคำจึงถือเป็นช่องทางเปิดของกลไกทางด้านภาษาการนำไปสนทนา


1. Such books are valuable.

(หนังสือเช่นนี้มีคุณค่ามาก)

2. Okay, I’ll be there by six o’clock.
(โอเค, ผมจะไปถึงที่นั่นก่อนเวลา 6 โมง)

3. Well, I realize that he has been lying.
(อืม, ฉันตระหนักดีว่าเขาโกหกเรื่อยมา)