แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Because she would Ask me why I loved her - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Because she would Ask me why I loved her

แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Because she would Ask me why I loved her Because she would Ask me why I loved her By Christopher Brennan (1870-193... thumbnail 1 summary
แปลอังกฤษเป็นไทย เรื่อง Because she would Ask me why I loved her

Because she would Ask me why I loved her

By Christopher Brennan (1870-1932)If question would make us wise

No eyes would ever gaze in eyes;

if all our tale were told in speech

No mouths would wander each to each.Were spirits free from motal mesh

And love not bound in hearts of flesh

No aching breasts would yearn to meet

And find their ectasy complete.For who is there that lives and knows

The secret power by which he grows?

Were knowledge all, what were our need

To thrill and faint and sweetly bleed?Then seek not, sweet, the “IF” and “Why”

I love you now until I die.

For I must love because I live

And life in me is what you give.แปลภาษาอังกฤษเป็นไทย

เพราะนางจะถามว่าทำไมฉันถึงได้รักนาง

หากการตั้งคำถามจะทำให้เราฉลาดได้

ก็คงไม่มีดวงตาเคยมาจับจ้องซึ่งดวงตา

หากเรื่องราวของเราถูกบอกเล่าไว้ในคำพูดแล้ว

ก็คงไม่มีปากเคยแวะเวียนต่อกันหรอกนะ

หากจิตวิญญาณหลุดพ้นจากกงเกวียนตายเกิด

และความรักไม่ผูกพันกับหัวใจของเลือดเนื้อ

ก็ไม่มีทรวงอกปวดร้าวจะเรียกหาเพื่อให้พบหน้า

แล้วหาทางให้ความสุขใจครบถ้วนบริบูรณ์เพราะใครที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นั่นย่อมรู้ดี

ซึ่งพลังเร้นลับจากที่เขาเติบกายมา?

ความรู้เป็นสิ่งเดียวที่พวกเราต้องการ

เพื่อปลุกเร้าหรือลบเลือนและม้วยลง

อย่างหวานชื่นหรือ?งั้นก็จงอย่าได้ค้นหา, ที่รัก, ซึ่งคำว่า “หาก”

และคำว่า “ทำไม” เลย

ฉันรักคุณอยู่ในขณะนี้และจนกรทั่งวันตาย

เนื่องจากฉันจำต้องรักเพราะฉันมีชีวิตอยู่น่ะ

และในชีวิตในตัวฉันนี้ก็คือสิ่งที่คุณให้มา

คำศัพท์


Gaze (v.) จ้องมอง

Wander (v.) แวะเวียน, ท่องไปแบบไร้จุดหมาย

Spirits (n.) จิตใจ, วิญญาณ, ความเต็มใจ

Mortal (adj.) ไม่อมตะ, เวียนว่ายตายเกิด

Mesh (n.) ตาข่าย, สิ่งที่โยงเหมือนตาข่าย

Flesh (n.) เลือดเนื้อ

yearn (v.) ใฝ่หา

Ecstasy (n.) ความสุขใจ

thrill (v.) ทำให้ตื่นเต้น

Faint (v.) ทำให้เลือนราง, ทำให้อ่อนแรง

Bleed (v.) หลั่งเลือด

Seek (v.) ค้นหา

For (prep.) เนื่องจาก, เพราะว่า

ไวยากรณ์


Questioning เป็นคำนามโดยการเติม ing กับคำกริยา Question ซึ่งแปลว่า “ถาม” แล้วทำให้เป็น “การถาม”

Seek not, not เป็นกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ คือ “ไม่มีเลย” (ค้นหาอย่างไร? ไม่ต้องค้นหาเลย)

การนำไปสนทนา

1. she gazed at me as a stranger.

(หล่อนได้จ้องมองฉันในฐานะคนแปลกหน้า)

2. He answered with spirit.
(เขาได้ตอบด้วยความกล้าหาญ)A kiss that’s never tasted is forever and ever wasted….

จุมพิตที่มิเคยได้ถูกลิ้มรส ถูกปล่อยเปล่าตลอดมาและตลอดไป