เรียนภาษาอังกฤษ จาก 1000 American idioms and slang ตอนที่ 13 - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ จาก 1000 American idioms and slang ตอนที่ 13

เรียนภาษาอังกฤษ จาก 1000 American idioms and slang ตอนที่ 13 ปัญหายอดฮิตของการ เรียนภาษาอังกฤษ ตลอดกาล นั่นคือเรื่องของความรู้เรื่องคำศัพท์... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ จาก 1000 American idioms and slang ตอนที่ 13

ปัญหายอดฮิตของการ เรียนภาษาอังกฤษ ตลอดกาล นั่นคือเรื่องของความรู้เรื่องคำศัพท์ คำแสลง คำสำนวน หรือ ที่เรียกว่า วลี Idiom, phrase ไม่เยอะพอ

ก็นำไปสู่ ความล้มเหลวใน การเรียนภาษาอังกฤษ ได้เช่นกัน

Jean (v.) กางเกงชนิดหนึ่งมักจะตัดทำด้วยผ้าหยาบๆส่วนมากเป็นสีน้ำเงินจึงเรียกกันว่า blue jeans พวกวัยรุ่นทั้งชายและหญิงนิยมสวม blue jeans กันมาก

Jeep (n.) รถยนต์ที่ใช้ได้อย่างสำบุกสำบันในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง jeep ได้มาจากคำอเมริกันสองคำ คือ General Purpose ในบัดนี้รถเล็กๆ ที่ไม่มีประทุนแข็งแรงก็มักจะเรียก Jeep เหมือนกัน

Jell (v.) ทำธุรกิจหรือการค้าสำเร็จ, ลงเอย

Jelly (n.) นอกจากภาษาธรรมดาที่แปลว่า วุ้น แล้วยังใช้ในความหมายถึง

(1) งานที่สนุกสนานและง่าย

(2) สิ่งใดที่ได้มาเปล่า

Jelly fish (n.) หมายถึง บุคคลที่มีอุปนิสัยไม่เข้มแข็ง

Jeopardize (n.) เสี่ยงอันตราย, ทำให้เกิดผลเสีย

‘He jeopardized the company by unwise expenses.’ (เขาทำให้บริษัทเสี่ยงภัยโดยใช้จ่ายที่ไม่สู้ฉลาด)

JCS (n.) Joint Chiefs of Stalf เสนาธิการร่วม

Jell (v.) จับตัวเป็นวุ้น

Jet (n.) เครื่องบินไอพ่น

Jet-Sam (n.) สินค้าทีต้องทิ้งเพื่อให้เครื่องบินเบา หรือของเบ็ดเตล็ดที่โยนทิ้งไปแล้ว

Jet-set society กลุ่มคนร่ำรวยที่เดินทางไปไหนต่อไหนให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ โดยเครื่องบิน Jet

Jig (n.) (v.) การเต้นรำ จังหวังอย่างเร็วๆ, ดนตรีที่ใช้เต้นรำจังหวะเร็วแต่มีความหมายแปลกในสำนวนต่อไปนี้

in jig time : อย่างเร็ว

the jig is up : ไม่มีโอกาสเสียแล้ว

jigboos (n.) ชาวนิโกร

Jig-saw puzzle (n.) ปริศนาอักษรไขว้, ภาพกระดาษหรือไม้อัดที่ตัดด้วยเลื่อยฉลุ (Jigsaw) เป็นชิ้นเล็กแล้วให้คนต่อเข้าเป็นรูปเดิม

Jingoestic (adj.0 ชอบก่อเรื่อง, ชอบระราน ก้าวร้าว

Jittery (adj.) ตกใจง่าย

Jitter (v.) ตกใจ

Jive (n.) การเต้นรำแบบสะวิง

Jockey (n.) การเคลื่อนย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่ได้เปรียบ

John (n.) ส้วม, คำนี้ย่อมาจาก Cousin John มีความหมายถึงส้วมผู้ชาย พวกอเมริกันเริ่มใช้คำนี้เมื่อ ค.ศ. 1735 เวลาไปส้วมมักพูดกันว่า I’ll go and see john บางทีเขียนตัวอักษรเล็ก นอกจากนี้ ยังมีคำ Privy ย่อมาจากคำ Private แปลว่า ห้องส้วมเหมือนกัน

Johnny-come-lately (n.) คนที่เข้ามาร่วมทีมเมื่อมองเห็นชัยชนะอยู่ในมือแน่นอนแล้ว

Johnny-on-the-spot หมายถึง ถูกเพ่งเล็ง

Joint (n.) ใช้หมายถึง อาคารทุกชนิด หรือที่พักพิงซึ่งผู้คนไปรวมกันเพื่อดื่ม, กินอาหาร, สูบกัญชา, คุยกัน, เต้นรำ, ฟังดนตรี, ดูโทรทัศน์ ตลอดจนเล่นการพนัน แต่มักจะกระเดียดไปในทางไม่สู้ดี

Jolt (n.) การเคลื่อนไหวอย่างกระตุกๆ สั้นๆ, กระเทือน

เช่น

The rock on the road jolted the car.

ก้อนหินบนถนนทำให้รถสะดุด

Joshing (n.) คำตลกโปกฮาอย่างสุภาพ

Journeyman handshaker

คนงานที่ได้เรียนรู้วิชาการที่ทำหรือมีความรู้ในวิชาช่าง ในอเมริกันเขาเรียกกันว่า

Journeyman ดังนั้น

Journeyman handshaker จึงเป็นบุคคลที่จะเข้ารับเลือกซึ่งสามารถพบปะและทักทายปราศรัยกับใครต่อใครได้อย่างง่ายดาย

Juice (n.) พืชหรือสัตว์ เช่น Tomato juice น้ำมะเขือเทศ แต่ยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือกระแสไฟฟ้า (Electric current) หรือพลังไฟฟ้า (Electric power)

Juice chair (n.) เก้าอี้ไฟฟ้า

Juice Joint (n.) เต๊น, เครื่องดื่ม, บาร์, ไนต์คลับ

Juicy (adj.)

(1) มีน้ำมาก, เต็มไปด้วยน้ำ

(2) น่าสนใจ (interesting หรือ attractive) Juicy plum สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น่าสนใจ

Juke box (n.) ตู้เล่นจานเสียนงอัตโนมัติ ที่บุคคลเลือกเปิดเพลงที่ต้องการฟังได้ตามชอบมักจะพบตามร้านขายเหล้า, บาร์ ร้านกาแฟ

Julep (n.) เครื่องดื่มผสมชนิดหนึ่ง มีส่วนผสมประกอบด้วย วิสกี้, เบอบอน, น้ำตาลและน้ำสาระแหน่ (mint) เพิ่มน้ำแข็งให้เย็นเรียนภาษาอังกฤษ อย่างได้ผล ต้องฝึกฝนไม่หย่นย่อ

หากเรียนไปแล้วเกิดท้อ ก็จงพักสักนิดหนา

อย่าโหมเรียนทั้งที่ยังคงอ่อนล้า เดี๋ยวจะพาเสียทั้งสอง สุขภาพจิต และสุขภาพกาย...ขอให้จำเอาไว้ว่าเรียนอะไรให้รู้จึงต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่โหมกระพือในคราวเดียว..เรียนภาษาอังกฤษ ก็เช่นกันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป แต่สม่ำเสมอ มั่นคงและยาวนาน....