เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า promulgate - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า promulgate

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า promulgate promulgate อ่านว่า (พรอม' มัลเกท) vt. แปลว่า ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, ประกาศ, สอนเผยแพร่. -promulgation n... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า promulgate

promulgate อ่านว่า

(พรอม' มัลเกท) vt. แปลว่า ประกาศใช้เป็นกฎหมาย, ประกาศ, สอนเผยแพร่. -promulgation n. -promulgator n. –Synonym. declare, publish, announce, proclaim, spread, advertise, herald, blazon, disseminate, circulate -Ant. hide, conceal, secret, keep, suppress, smother, keep, back, withhold, cloak, cover, disguise, veil