เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า proclaim - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า proclaim

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า proclaim proclaim อ่านว่า (โพรเคลม' ) vt. แปลว่า ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, ประกาศ สงคราม, ประกาศอย่างเ... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า proclaim

proclaim อ่านว่า

(โพรเคลม' ) vt. แปลว่า ประกาศ, แถลง, ป่าวร้อง, ป่าวประกาศ, ประกาศ สงคราม, ประกาศอย่างเปิดเผย, ประกาศสรรเสริญ. -proclaimer n. -Ex. *to proclaim a national holiday; to proclaim one's ideas*, *to proclaim a law, proclaim war* (แบบ 1, 4, 8, 11 ) -Syn., v. voice, declare, publish, promulgate, advertise, announce, divulge, reveal, ulter