เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อ Passive Voice เป็นประโยคคำสั่ง - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อ Passive Voice เป็นประโยคคำสั่ง

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อ Passive Voice เป็นประโยคคำสั่ง การเรียนภาษาอังกฤษ มีหลายสำนักใช้วิธีเรียนแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละที่ย่อมจะโฆษ... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อ Passive Voice เป็นประโยคคำสั่ง

การเรียนภาษาอังกฤษ มีหลายสำนักใช้วิธีเรียนแตกต่างกัน ซึ่งแต่ละที่ย่อมจะโฆษณาสรรพคุณว่าที่ของตัวเองดีกว่าอยู่แล้ว

จริงๆ แล้ว การเรียนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผลคือ การทีเราจำกฎเกณฑ์ของหลักภาษาได้อย่างแม่นยำ บวกกับความขยันหมั่นเพียรของเรา ความต่อเนื่องในการศึกษา ความต่อเนื่องในการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ไม่ใช่ว่า เรียนๆหยุดๆ ฝึกๆหยุดๆ...ชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ไม่มีทางเก่งได้...

บางคนเหนื่อยหน่ายกับงานประจำอยู่แล้ว ทำให้หมดพลังในการฝึกฝน ซึ่งอันนี้ก็พอเข้าใจได้ บางคนพอเรียนภาษาอังกฤษ ไปสักพัก กลับรู้สึกว่า ไม่อยากเรียนต่อแล้วเพราะไม่รู้จะได้เอาไปใช้ประโยชน์หรือเปล่า....

หนทางที่จะประสบผลสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงคือ การมีเป้าหมายว่า เราจะเรียนภาษาอังกฤษ แล้วเราจะเอาไปใช้ประโยชน์หรือไม่ ..

คนที่เรียนภาษาอังกฤษ เพราะอยากเป็นล่าม เพื่อเอาไปใช้ประกอบอาชีพด้านล่ามแปลภาษา เขาเหล่านี้มีเป้าหมายชัดเจน และ มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าจะต้องเป็นล่ามแปลให้ได้...เราก็เช่นกันต้องถามตัวเองว่า เราจะเรียนภาษาอังกฤษไปเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์อะไร....

ถาม : เมื่อประโยค Active Voice เป็นประโยคคำสั่งหรือคำห้าม (Imperative Sentence)หากเปลี่ยนเป็น Passive voice จะทำได้อย่างไร

ตอบ : ก่อนอื่นนักศึกษาต้องทราบก่อนว่า ประโยคคำสั่งหรือคำห้ามนั้นได้แก่ประโยคเช่นไร คำตอบก็คือ ได้แก่ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยา แต่จะไม่มีประธาน เพราะละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจแล้ว ที่นี้เมื่อประโยคคำสั่งหรือคำห้ามนั้นเป็น Active Voice หากต้องการจะเปลี่ยนเป็น Passive Voice ให้ทำได้ดัง Structure นี้

Let + Object + be + Verb ช่อง 3

Active : Open your book. เปิดหนังสือของคุณขึ้น

Passive : Let your book be opened.

จงให้หนังสือของคุณถูกเปิดขึ้น

Active : Don’t kill the tiger. อย่าฆ่าเสือ

Passive : Let the tiger not be killed.

จงอย่าให้เสือถูกฆ่า

Active : Close the window. ปิดหน้าต่างเสีย

Passive : Let the window be closed.

จงให้หน้าต่างถูกปิดเสีย

Active : Don’t destroy the contents.

อย่าทำลายข้าวของที่มีอยู่

Passive : Let the contents not be destroyed.

จงอย่าให้ข้าวของที่มีอยู่ถูกทำลาย

Active : Do it. ทำเสีย

Passive : Let it be done. จงให้มันถูกทำเสีย