เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Passive Voice เป็นประโยคคำถามที่มี Question Words - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Passive Voice เป็นประโยคคำถามที่มี Question Words

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Passive Voice เป็นประโยคคำถามที่มี Question Words ถาม : ประโยค Active Voice ที่เป็นประโยคคำถาม ขึ้นต้นด... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Passive Voice เป็นประโยคคำถามที่มี Question Words

ถาม : ประโยค Active Voice ที่เป็นประโยคคำถาม ขึ้นต้นด้วยคำ Question Words หากเปลี่ยนเป็น Passive Voice จะทำได้อย่างไร จงบอกมา

ตอบ : ประโยค Active voice ที่เป็นคำถามขึ้นต้นด้วยคำ Question Words เมื่อเปลี่ยนเป็น Passive Voice ให้ทำได้ดังนี้

1)ให้เอา Question Word เช่น What, When, Where, Why, Whom, Whose, Which etc. ขึ้นไปไว้ต้นประโยคเหมือน Active ยกเว้นคำว่า Who ให้เปลี่ยนเป็น by whom

2)คำอื่นๆ เช่น Verb to be, can, could, must, may, might, etc. ให้เรียงแบบคำถาม โดยนำไปวางไว้หน้าประธาน (แต่ต้องอยู่หลัง Question Words)

3)ประธานใน Active Voice ต้องนำไปเป็นกรรม ตามหลัง by

4)กริยาแท้ใน Active Voice เมื่อเปลี่ยนเป็น Passive ต้องใช้ช่อง 3 เช่น

Active : What do you want? คุณต้องการอะไร?

Passive : What is wanted by you?

อะไรถูกต้องการโดยคุณ?

(What ใน Active เป็นกรรมของ Want, ใน Passive กลายมาเป็นประธานของ is wanted)

Active : Who punished him? ใครลงโทษเขา?

Passive : By whom was he punished?

เขาถูกลงโทษโดยใคร?

Active : Where do you see her? คุณพบเธอที่ไหน?

Passive : Where is she seen by you?

เธอถูกพบโดยคุณที่ไหน?

Active : When did he send her a letter?

เมื่อไรเขาส่งจดหมายให้หล่อน?

Passive : When was she sent a letter by him?

หล่อนถูกส่งจดหมายให้โดยเขเมื่อไร?

Active : Which book do you buy? คุณซื้อหนังสือเล่มไหน?

Passive : Which book is bought by you?

หนังสือเล่มไหนถูกซื้อโดยคุณ

Active : Why did they destroy it? ทำไมเขาจึงทำลายมัน?

Passive : Why was it destroyed (by them)?

ทำไมมันจึงถูกทำลาย

Active : Whose care are you going to buy?

คุณจะซื้อรถยนต์ของใคร?

Passive : Whose car is going to be bought by you?

รถยนต์ของใครจะถูกซื้อโดยคุณ

Active : Whom does she love ? หล่อนรักใคร?

Passive : Who is loved by her? ใครถูกรักโดยหล่อน?

Active : How will you do it? คุณจะทำได้อย่างไร?

Passive : How will it be done by you?

มันจะถูกทำโดยคุณได้อย่างไร?