ประโยค Passive Voice ที่ไม่ต้องการบุรพบท by - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

ประโยค Passive Voice ที่ไม่ต้องการบุรพบท by

ประโยค Passive Voice ที่ไม่ต้องการบุรพบท “by” ถาม : ตัวประธานในประโยค Active Voice เมื่อเปลี่ยนเป็น Passive Voice จะต้องเอาไปวางไว้หลัง By ... thumbnail 1 summary
ประโยค Passive Voice ที่ไม่ต้องการบุรพบท “by”

ถาม : ตัวประธานในประโยค Active Voice เมื่อเปลี่ยนเป็น Passive Voice จะต้องเอาไปวางไว้หลัง By ทุกครั้งเสมอไปใช่หรือไม่ อธิบายมาให้ฟังด้วย

ตอบ : การนำเอาตัวประธานใน Active ไปไว้หลัง By ใน Passive หรือไม่นั้นอยู่ที่ใจความของประโยค กล่าวคือถ้าเราไม่ต้องการจะเน้นผู้กระทำ (agent) หรือผู้กระทำนั้นไม่สำคัญและไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวคือถ้าเราไม่ต้องการจะเน้นผู้กระทำ (agent) หรือผู้กระทำนั้นไม่สำคัญและไม่จำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในประโยค ก็ไม่จำเป็นต้องนำไปไว้หลัง by ก็ได้ เช่น

The house was painted nicely before they moved in.

บ้านได้ถูกทาสีอย่างสวยงาม ก่อนที่พวกเขาจะย้ายเข้าไปอยู่

(ในประโยคนี้เราทราบแต่เพียงว่า “บ้านได้ถูกทาสีอย่างสวยงาม” ใครแป็นคนทา ? คำตอบ ไม่ทราบ และถึงทราบเราก็ไม่สนใจ เราสนใจแต่เพียงว่า บ้านได้ถูกทาสีไว้สวยแล้วเท่านั้น ประโยคนี้ถ้าจะเปลี่ยนเป็น Passive Voice อย่างภาคภูมิก็ต้องเขียนว่า

The house was nicely painted by a painter before they moved in.

จะเห็นได้ชัดเลยว่า ข้อความ by a painter ที่เพิ่มเข้าไปนั้น ไม่ได้ทำให้ประโยคมีใจความพิเศษอะไรขึ้นมาเลย ตรงกันข้ามกลับจะยิ่งทำให้ประโยคนี้งุ่มง่าม เลอะเลือนเสียมากกว่า เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติ เราจึงนิยมใช้ by………….เข้ามา)

Active : The people in Italy Speak Italian.

คนในประเทศอิตาลีพูดภาษาอิตาเลี่ยน

Passive : Italian is spoken in Italy.

ภาษาอิตาเลี่ยนพูดกันในประเทศอิตาลี

(ประโยคนี้เห็นได้ชัดเลยว่า เราไม่จำเป็นต้องใส่คำว่า by the people เพิ่มเข้าไปอีก เพราะเราเห็นแน่ชัดแล้วว่าภาษาอิตาเลี่ยนนั้นต้องมีคนพูดอยู่แล้ว

ดังนั้นจึงพอสรุปให้เห็นง่ายๆว่าเราไม่นิยมใช้ by ในประโยค Passive Voice ในกรณีไหนล่ะ

ในกรณีต่อไปนี้ไงจ๊ะ :


1)เมื่อประธานใน Active Voice เป็นบุรุษสรรพนาม (personal Pronoun) คือ I, We, You, He, She, They ไม่ต้องใส่ไว้หลัง By เช่น

They will build a new road through here soon.

เขาจะสร้างถนนสายใหม่ตัดผ่านมาที่นี่ในเร็วๆนี้

= A new road will be built through here soon.

ถนนสายใหม่จะถูกสร้างตัดผ่านมาที่นี่เร็วๆนี้

(ไม่ต้องใส่ by them เข้ามา)

She closed the door of the house.

หล่อนได้ปิดประตูบ้านแล้ว

= The door of house was closed.

ประตูบ้านถูกปิดไว้แล้ว ( ไม่จำเป็นต้องใส่ by her เข้ามา)

2)เมื่อประธานในประโยค Active Voice เป็น Everyone, Everybody, Someone, Somebody, no one, nobody, ไม่ต้องนำไปวางไว้หลัง by ในประโยค Passive เช่น

No one has used the gate for five years.

ไม่มีผู้ใดใช้ประตูนั้นมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี

= The gate hasn’t been used for five years.

ประตูนี้ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว (ไม่มีความจำเป็นต้องระบุผู้ใช้ประตูเลย ดังนั้นจึงไม่ต้องใส่ by no one เข้ามา)

Somebody stole my watch last night.

มีคนขโมยนาฬิกาของฉันไปเมื่อคืนนี้

= My watch was stolen last night.

นาฬิกาของผมถูกขโมยไปเมื่อคืนนี้

(ไม่ต้องใส่ by somebody เข้ามา เพราะไม่ต้องการกล่าวผู้เอาไป จุดสนใจอยู่ตรงที่ว่า นาฬิกาถูกขโมยเอาไป)

Everybody learns English in this school.

= English is learned in this school.

ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนในโรงเรียนนี้

(ไม่จำเป็นต้องระบุผู้เรียน เพราะทราบกันดีอยู่แล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องใส่ by everybody เข้ามา)

หมายเหตุ : จริงอยู่ แม้ว่าประโยค Passive Voice โดยทั่วไปไม่นิยมใช้ by + agent (ผู้กระทำ) แต่ถ้าในประโยคนั้นผู้กระทำ หรือ Agent มีความสำคัญต่อใจความ ซึ่งหากขาดเสียแล้วจะทำให้ไม่ได้เนื้อความสมบูรณ์ กรณีเช่นนี้ก็จำต้องใส่ by + agent (ผู้กระทำ) เข้ามาทันทีและตลอดไปด้วย เช่น

Active : Samran Kamying wrote Advance English Grammar.

สำราญ คำยิ่ง เขียนหนังสือ Advanced English Grammar.

Passive : Advanced English Grammar was written by Samran Kamying.

หนังสือ Advanced English Grammar เขียนโดย สำราญ คำยิ่ง (ประโยคนี้ถ้าไม่ใส่ By Samran Kamying เข้ามา เนื้อความจะขาดความสมบูรณ์ทันที)

Active : Shakespeare wrote “Matcbeth”.

เช็คสเปียร์ได้เขียน “แมคเบธ” ขึ้นมา

Passive : “Macbeth” was written by Shakespear.

“แมคเบธ” เขียนขึ้นโดยเช็คสเปียร์

(ถ้าไม่ใส่ by Shakespeare เข้ามาแล้วประโยคจะไร้ความหมาย ไม่มีความสมบูรณ์)

Active : Columbus discovered America.

โคลัมบัสค้นพบอเมริกา

Passive : America was discovered by Columbus.

(แผ่นดิน) อเมริกาค้นพบโดยโคลัมบัส

(เช่นเดียวกับประโยคข้างบน ถ้าไม่ใส่ by Columbus เข้ามา ประโยคจะไม่สมบูรณ์ไร้ความหมายทันที)

อนึ่ง เมื่อประโยค Active Voice เป็น.......

People say that…………., People believe that……...ใน Passive Voice เปลี่ยนเป็น .........It is said that………., It is believed that……….

เช่น :

People say that honesty is the best policy.

คนพูดกันว่า ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด

Passive : It is said that honesty is the best policy.

เล่ากันมาว่า ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด

People believe that the earth is round.

คนเชื่อกันว่า โลกนี้กลม

Passive : It is believed that the earth is round.

เชื่อกันมาว่า โลกนี้กลม