เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Continuous Tense - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Continuous Tense

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Continuous Tense Future Continuous Tense มีวิธีใช้ดังนี้ โครงสร้างประโยค คือ ประธาน + will, shall + be + ... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Future Continuous Tense

Future Continuous Tense มีวิธีใช้ดังนี้

โครงสร้างประโยค คือ ประธาน + will, shall + be + กริยาเติม ing

เช่น :

I shall be working.

We shall be living.

You will be learning.

He will be playing.

She will be drinking.

They will be cleaning.

ถาม : เราใช้ Future Continuous Tense เมื่อใด

ตอบ : Future Continuous Tense มีวิธีใช้ดังนี้

1)ใช้กับเหตุการณ์ 2 อย่างที่จะเกิดขึ้นก่อน-หลังกันในอนาคต โดยมีหลักการแต่งประโยคดังนี้

ท่องจำ :

- เหตุการณ์ใดเกิดก่อนให้ใช้ Future Continuous Tense

- เหตุการณ์ใดที่ทำทีหลังหรือเกิดหลังให้ใช้ Present Simple (Subject + Verb 1)

เช่น :

โจทย์ : He (have) his breakfast when we (arrive) at the house tomorrow.

เฉลย : He will be having his breakfast when we arrive at his house tomorrow.

เขาจะกำลังทานอาหารเช้าของเขาอยู่ เมื่อเราไปถึงบ้านของเขาวันพรุ่งนี้

(ทานอาหารเช้า เป็นเหตุการณ์ทำอยู่ก่อน ไปถึงบ้านเป็นเหตุการณ์เกิดทีหลัง เพราะฉะนั้น ทาน อาหารจึงแต่งด้วย Future Continuous Tense ไปถึง แต่งด้วย Present Simple Tense)

โจทย์ : When we (call) on him tomorrow morning, he will be watering in the garden.

เฉลย : When we call on him tomorrow morning, he will be watering in the garden.

ขณะที่เราไปเยี่ยมเขาเช้าวันพรุ่งนี้ เขาจะกำลังรดน้ำดอกไม้อยู่ในสวน

(ขณะที่เราไปเยี่ยมนั้น เป็นเวลาที่เขากำลังรดน้ำดอกไม้อยู่ในสวน เพราะฉะนั้น “การรดน้ำ” ทำอยู่ก่อนจึงใช้ Future Continuous Tense ส่วน “ไปเยี่ยม” เกิดทีหลังจึงต้องใช้ Present Simple Tense แม้นัยอื่นก็ให้เทียบตามนี้)

หมายเหตุ : Future Continuous Tense ใช้คู่กับ Present Simple Tense เสมอ

คำเตือน : อย่าใช้ Future Continuous Tense คู่กับ Future Simple Tense เช่น

ผิด : He will be sleeping when I shall visit him.

ถูก : He will be sleeping when I visit him.

เขาจะกำลังนอนหลับอยู่ เมื่อผมไปเยี่ยมเขา

2)ใช้กับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ตามเวลาที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น

This time tomorrow I shall be flying to New York.

พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ ผม(คง) จะกำลังไปนครนิวยอร์ค

She will be sleeping at seven o’clock tomorrow morning.

หล่อน(คง) จะกำลังนอนหลับอยู่ เวลา 7 นาฬิกา ของเข้าวันพรุ่งนี้

3)ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ได้ตัดสินใจแน่นอนแล้วว่า จะทำเช่นนี้จริงๆ เช่น
We shall be working all day tomorrow.

พรุ่งนี้พวกเรา (ตัดสินใจแล้วว่า) จะทำงานทั้งวัน

The browns will be staying with us again this year.

ครอบครัวบราวน์ (กะว่า) จะมาพักอยู่กับเราอีกปีนี้

What will you be doing tomorrow?

พรุ่งนี้ (ทั้งวัน) คุณจะทำอะไร

(ประโยคนี้ถ้าใช้เพียงว่า What will do you tomorrow ก็จะมีความหมายเพียงว่า “พรุ่งนี้จะทำอะไร” อาจจะไม่ทำทั้งวัน เพียงแต่ทำชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น)