เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Fill และ วลี สำนวน ที่เกี่ยวกับ Fill

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Fill และ วลี สำนวน ที่เกี่ยวกับ Fill

มาทำความรู้จักคำว่า Fill กันว่านอกจากจะมีความหมายว่า ทำให้เต็ม, เติมเต็ม แล้วยังจะมีความหมายอะไรบ้าง และเวลาไปประกอบกับคำอื่นจะมีความหมายว่าอย่างไร ...เรียนภาษาอังกฤษ ต้องใจเย็นๆ ค่อยๆเรียนรู้ไปทีละคำสองคำ ไม่นานก็จะเก่งสมใจของเรา..

fill อ่านว่า (ฟิล) vt. แปลว่า ทำให้เต็ม, เติมเต็ม, บรรจุ, บรรจุเต็ม, เพิ่มให้ครบ, เต็มไปด้วย, อัดเต็ม, อัด, จุก, ถม, จดจ่อ, เลี้ยงให้อิ่ม,(ลม) พัดเต็มใบเรือ. -vi. เต็ม,(ลม) พัดเต็มใบเรือ.

fill out แปลว่า ทำให้ใหญ่หรืออ้วน.

fill in
แปลว่า กรอก, บันทึกลง.

fill up แปลว่า บรรจุเต็ม, ใส่เต็ม, ทำให้เต็ม.

fill out
แปลว่า บวม ,ใหญ่, กลมใหญ่.

fill up
แปลว่า เต็ม. -n. ปริมาณที่เต็ม eat one's fill แปลว่า รับประทาน, กินเสียอิ่ม

drink one's fill
แปลว่า ดื่มจนพอเพียง

fill away แปลว่า หันใบไปทางลม

fill in แปลว่า เขียนเติม, เติม, เติมเต็ม, เข้ารับตำแหน่งว่างชั่วคราว, เสริม, บรรจุ, ใส่เข้าไป ข้างใน

fill out แปลว่า เขียนเติมในช่องว่าง, อ้วนใหญ่, อ้วน

fill somebody in on
แปลว่า ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ...แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

fill the bill แปลว่า ดำเนิน การเป็นที่ถูกใจ

fill to the full (brim) แปลว่า ใส่ลงไปจนเต็ม

fill up
แปลว่า เติมแต่ง, เสริม, อัดแน่น, หมักหมม

fill with
เแปลว่า ต็ม, เติมเต็ม, เอ่อล้น, เต็มเปี่ยม

filling station
แปลว่า เมืองเล็ก

have one's fill แปลว่า จุใจ, เต็มอิ่ม

Fill the glass. แปลว่า เติมแก้ว,

Fill one's pockets, one's time. แปลว่า ใส่ลงไปในกระเป๋า, ใช้เวลาของคน ๆ หนึ่ง,

The tank soon filled. แปลว่า ถังนั้นในไม่ช้าก็เต็ม

Filled with joy.
แปลว่า เต็มไปด้วยความปีติยินดี,

Fill an office.
แปลว่า บรรจุเข้าในสำนักงาน,

Fill a need, a long-felt want.
แปลว่า ความต้องการที่รู้สึกมานาน,

Fill an order.
แปลว่า ปฏิบัติตามคำสั่ง, Fill in the blank spaces. แปลว่า เติมลงในช่องว่าง,

The grocer will fill the order.แปลว่า คนขายของชำจะปฏิบัติตามคำสั่ง,

Surachai fills the position of president. แปลว่า สุรชัยบรรจุเข้าในตำแหน่งประธาน,

They filled the job yesterday.
แปลว่า เขาเหล่านั้นได้บรรจุเข้าทำงานเมื่อวานนี้

สุ่มบทความภาษาอังกฤษจากบทความทั้งหมด