เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Cloak - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Cloak

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Cloak Cloak อ่านว่า (โคลคฺ) n. แปลว่า เสื้อคลุมหลวม ๆ, สิ่งปกคลุม, สิ่งปิดบัง. -vt. ปกคลุม, ปิดบัง, บัง, งำ, ซ่อนเร้... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Cloak

Cloak อ่านว่า

(โคลคฺ) n. แปลว่า เสื้อคลุมหลวม ๆ, สิ่งปกคลุม, สิ่งปิดบัง. -vt. ปกคลุม, ปิดบัง, บัง, งำ, ซ่อนเร้น under the cloak of ภายใต้การปกคลุมของ , ถือเอา ....เป็นชื่ออ้าง -Ex. *His sweet words were a cloak for his treachery. คนหวาน ๆ ของเขาเป็นสิ่งปิดบังความไม่ซื่อสัตย์ของเขา*, *Fog clads the city buildings. หมอปกคลุมอาคารในเมือง*(แบบ 1) -Synonym. , n. warp, Rope, mantle, coat, robe, overcoat, screen, capote, disguise, pretext, decoy, veil, mask -Antonym. , v. lay bare, reveal, uncover come clean, unmask