เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ประโยค Active Voice ซึ่งตัวกรรมมีคำขยายเป็น - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ประโยค Active Voice ซึ่งตัวกรรมมีคำขยายเป็น

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ประโยค Active Voice ซึ่งตัวกรรมมีคำขยายเป็น Present Participle (V-ing) ประโยค Active Voice ซึ่งตัวกรรมมีคำขยายเป... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ประโยค Active Voice ซึ่งตัวกรรมมีคำขยายเป็น

Present Participle (V-ing)

ประโยค Active Voice ซึ่งตัวกรรมมีคำขยายเป็น Present Prticiple (คือกริยาเติม ing) เมื่อเวลาเปลี่ยนเป็น Passive Voice ให้ใช้รูปดังนี้

being + กริยาช่อง 3

Active : I saw Daeng writing the letter.

ผมเห็นแดงเขียนจดหมายอยู่

Passive : I saw the letter being written by Daeng.

ผมเห็นจดหมายที่ถูกเขียนอยู่โดยแดง

Active : I looked at him making the table.

ผมดูเขากำลังทำโต๊ะอยู่

Passive : I looked at table being made by him.

ผมดูโต๊ะที่กำลังถูกเขาทำอยู่

Active : She met me buying things at the market.

หล่อนพบผมกำลังซื้อสิ่งของอยู่ที่ตลาด

Passive : She met things being bought at the market by me.

หล่อนได้พบสิ่งของที่กำลังถูกผมซื้ออยู่ที่ตลาด

ข้อสังเกต : Object ของ Present Participle ในประโยค Active Voice เมื่อทำเป็น Passive จะนำมาวางไว้หน้า being + Verb 3 ตลอดไป (ตามตัวอย่างที่ได้กล่าวมา)