หลักการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

หลักการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice

หลักการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice การเปลี่ยนประโยค Active Voice เป็น Passive Voice มีหลักทั่วไปดังนี้ : ( ท่องจำ ) 1. เอาตั... thumbnail 1 summary
หลักการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice
การเปลี่ยนประโยค Active Voice เป็น Passive Voice มีหลักทั่วไปดังนี้ : (ท่องจำ)

1. เอาตัวกรรมของประโยค Active ไปเป็นประธานในประโยค Passive

2. ใช้ Verb to be ให้ถูกต้องตามพจน์และ Tense เดิมทีเปลี่ยนไปจาก Active

3. กริยาแท้ในประโยค Active เมื่อเอามาใช้ในประโยค Passive ต้องเปลี่ยนเป็นช่อง 3 เสมอ (วางไว้หลัง Verb to be)

4. เอาประธานในประโยค Active ไปเป็นกรรมในประโยค Passive โดยมีบุรพบท “by” นำหน้า

ท่องจำแบบย่อๆ :

Verb to be อยู่หน้า

กริยา ช่องสาม

เราเรียกขานว่า Passive Voice


เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น จะขอแสดงรูปประโยคของ Passive Voice ไว้ให้ดูทั้ง 12 Tense ดังนี้

Present simple = S. is, am, are + Verb 3 + by….

Present Continuous = S. is, am, are + being + verb 3 + by …..

Present Perfect = S. + have has + been + Verb 3 + by……….

Present Per. Conti. = S. + have, has + been + being + Verb3 + by…..


Past Simple = S. + was, were + Verb 3 + by………

Past Continuous = S. + was, were + being + Verb 3 + by……….

Past Perfect = S. + had + been + Verb 3 + by……….

Past Per. Conti. =S. + had + been + being + Verb 3 + by…………

Future Simple = S. + will, shall + be + Verb 3 + by……….

Future Continuous = S. + will, shall + be + being + Verb 3 + by……..

Future Perfect = S. + will, shall + have + been + Verb 3 + by……

Future Per. Conti. = S. + will, shall + have + been + being + Verb 3 + by……….


หมายเหตุ : โครงสร้างประโยคของ Passive Voice ที่เป็น Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, และ Future Perfect Continuous Tense นั้น ปัจจุบันนี้ไม่นิยมใช้กันแล้วแต่ที่ต้องนำมาแสดงให้เห็นนั้น ก็เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา