เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ตัวอย่างการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice ใน 12 Tense - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ตัวอย่างการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice ใน 12 Tense

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ตัวอย่างการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice ใน 12 Tense Present Simple Tense Active : Mary eats a mango. ... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ตัวอย่างการเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice ใน 12 Tense

Present Simple Tense

Active : Mary eats a mango.

Passive : A mango is being eaten by Mary.

Present Perfect Tense

Active : Mary has eaten a mango.

Passive : A mango has been eaten by Mary.

Present Perfect Continuous Tense

Active : Mary has been eating a mango.

Passive : A mango has been being eaten by Mary.

Past Simple Tense

Active : Mary ate a mango.

Passive : A mango was eaten by Mary.

Past Continuous Tense

Active : Mary and eaten a mango.

Passive : A mango was being eaten by Mary.

Past Perfect Tense

Active : Mary had eaten a mango.

Passive : A mango had been eaten by Mary.

Past Perfect Continuous Tense

Active : Mary had been eating a mango.

Passive : A mango had been being eaten by Mary.

Future simple Tense

Active : Mary will eat a mango.

Passive : A mango will be eaten by Mary.

Future Continuous Tense

Active : Mary will be eating a mango.

Passive : A mango will be being eaten by Mary.

Future Perfect Tense

Active : Mary will have eaten a mango.

Passive : A mango will have been eaten by Mary.

Future Perfect Continuous Tense

Active : Mary will have been eating a mango.

Passive : A mango will have been being eaten by Mary.