เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Active Voice มี Infinitive Without to - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Active Voice มี Infinitive Without to

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Active Voice มี Infinitive Without “to” ประโยค Active Voice ที่มี Infinitive Without “to” เมื่อเปลี่... thumbnail 1 summary
เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Active Voice มี Infinitive Without “to”

ประโยค Active Voice ที่มี Infinitive Without “to” เมื่อเปลี่ยนเป็นประโยค Passive Voice จะต้องเปลี่ยนให้เป็น Infinitive with “to” คือ Infinitive มี to ว่าอย่างนั้นเถอะ เช่น

Active : We saw them go out. (without “to”)

เราเห็นเขาออกไปข้างนอก

Passive : They were seen to go out. (with “to”)

มีคนเห็นเขาออกไปข้างนอก

Active : They heard her sing there. (without “to”)

พวกเขาได้ยินหล่อนร้องเพลงอยู่ที่นั่น

Passive : She was heard to sing there. (with “to”)

มีคนได้ยินเสียงหล่อนร้องเพลงอยู่ที่นั้น

ยกเว้น : แต่คำว่า Let ยังคงใช้ Infinitive Without “to” อยู่เหมือนเดิมเช่น

Active : They let us go. (without “to”)

เขาให้เราไปได้

Passive : We were let go. (without “to” เหมือนเดิม)

เราได้รับอนุญาตให้ไปได้