เรียนภาอังกฤษ เรื่อง Active and Passive Voice - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เรียนภาอังกฤษ เรื่อง Active and Passive Voice

เรียนภาอังกฤษ เรื่อง Active and Passive Voice ทั้ง Passive voice และ Active voice ต่างก็มีโครงสร้างของมัน ซึ่งเราจะพบว่า มีคนอยู่จำนวนมา... thumbnail 1 summary
เรียนภาอังกฤษ เรื่อง Active and Passive Voice
ทั้ง Passive voice และ Active voice ต่างก็มีโครงสร้างของมัน ซึ่งเราจะพบว่า มีคนอยู่จำนวนมากที่เรียนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษจะยังคงมีความสับสนว่าระหว่าง Passive voice และ Active voice มันคืออะไรกันแน่ และมีวิธีใช้อย่างไร วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจทั้งหมดครับ

ถาม : Active and Passive Voice คืออะไร การเปลี่ยน Active Voice เป็น Passive Voice มีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง?

ตอบ : Active voice แปลว่า “กัตตุวาจก” หมายถึง คำกล่าวหรือประโยคที่ประธานเป็นผู้กระทำ หรือแสดงกริยาโดยตรง เช่น

He punished a boy.

เขาทำโทษเด็กชายคนหนึ่ง

Mary eats a mango.

แมรี่รับประทานมะม่วง

I shall write a letter.

ผมจะเขียนจดหมาย

(ประโยคทั้ง 3 ข้างบนนี้เป็น Active Voice เพราะเน้นผู้กระทำกริยาเป็นจุดสำคัญ เป็นเชิงให้คำตอบกับคำถามว่า “ใครลงโทษเด็ก?” คำตอบได้แก่ “He (เขา)” เป็นผู้ทำโทษเด็ก “ใคร” รับประทานมะม่วง? “Marry” เป็นคนรับประทานมะม่วง “ใคร” จะเขียนจดหมาย?” “I (ผม)” จะเขียนจดหมาย เพราะฉะนั้นจึงเรียกประโยคเหล่านี้ว่า Active Voice เพราะกล่าวถึงผู้กระทำกริยาเป็นจุดสำคัญในประโยค)

; Passive Voice แปลว่า “กรรมวาจก” หมายถึง “ประโยคหรือข้อความที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำกริยานั้นโดยผู้อื่นหรือสิ่งอื่น” เช่น

A boy was punished by him.

เด็กถูกทำโทษโดยเขา

A mango is eaten by Mary.

มะม่วงถูกรับประทานโดยแมรี่

A letter will be written by me.

จดหมาย (หนึ่งฉบับ) จะถูกเขียนโดยผม

(ประโยคทั้ง 3 ข้างบนนี้เป็น Passive Voice เพราะเน้นถึงสิ่งที่ถูกกระทำ หรือยกเอาสิ่งที่ถูกกระทำขึ้นมาเป็นจุดเด่น จุดสำคัญในประโยค เข้าลักษณะเป็นเชิงให้คำตอบกับคำถามว่า “ใครถูกทำโท?” คำตอบ “A boy” (เด็ก) ถูกทำโทษ” อะไรถูกรับประทน?” “A Mango” (มะม่วง) ถูกรับประทาน” “อะไรถูกเขียน?” “A letter (จดหมาย) ถูกเขียน” ดังนั้น จึงเรียกประโยคข้างบนนี้ว่า Passive Voice เพราะกล่าวถึงสิ่งที่ถูกทำเป็นจุดสำคัญในประโยค)