เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 46เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 46
Sabre leg  ขาโต๊ะหรือขาเก้าอี้ที่มีความโค้งเหมือนดาบ
Saddle-back coping  สันกำแพง ลาดแบบหลังคาครอบ
Saddle cheek  เก้าอี้แบบ wing chair ซึ่งมีปีกออกมาทั้ง 2 ข้างที่พนักพิง ลักษณะปีกที่ว่านี้เหมือนอานม้า มีไว้เพื่อกันกระแสลม
Saddle seat (scoop seat) เก้าอี้ไม้สมัยวินด์เซอร์ คว้านที่นั่งให้เว้าลงไปเล็กน้อยมีลักษณะคล้ายอานม้า
Safe load น้ำหนักบรรทุกในอัตราพิกัดที่ปลอดภัย
Sag  ห้อยลง ที่เรียกว่าตกท้องช้าง
Salle  ห้องใหญ่ ห้องโถง
Salmon  สีชมพู
Salon  ห้องโถงใหญ่
Saloon ห้องรับแขกใหญ่
Sanctuary  เนื้อที่รอบแท่นบูชาใหญ่ในโบสถ์
Sanctum  ห้องบูชาพระ, ห้องพระ
Sand paper  กระดาษทราย
Sand stone  หินทรายหินที่เกิดขึ้นด้วยเมล็ดทรายจับเกาะกันเป็นก้อน
Sanitary engineer  วิศวกรสุขาภิบาล
Sap  น้ำหล่อเลี้ยง ให้ความเจริญเติบโตในต้นไม้
Sap wood เนื้อไม้ต่อจากส่วนเปลือกหุ้ม
Sash กรอบหน้าต่างกระจก ชนิดเลื่อนขึ้นลง
Sash bars เหล็กหรือโลหะใดๆ ที่ติดขวางกรอบหน้าต่าง เป็นแนวแบ่งบานกระจก
Sash chain  โซ่ผูกเหล็กถ่วงของหน้าต่างชักขึ้นลง
Sash line กรอบกระจกหน้าต่างชิดเลื่อนขึ้นลงได้
Sash pulley รอกเล็กๆ ร้อยโซ่ที่ใช้ชักหน้าต่างติดกับกรอบหน้าต่างสองข้าง
Sash window หน้าต่างชนิดที่ชักกรอบกระจกเลื่อนขึ้นลง
Saut de lit (Fr.) ม้านั่งข้างเตียง
Saw เลื่อย
Saw-tooth roof หลังคาฟันเลื่อย มักเป็นหลังคาโรงงาน
Scabble ตกแต่งหน้าอิฐอย่างหยาบๆ
Scaffold นั่งร้านสำหรับให้คนงานขึ้นไปทำงานในที่สูง
Scagliola หินอ่อนเทียม ใช้ปูพื้นหรือหุ้มเสา
Scal มาตราส่วน เส้นแบ่งระยะต่างๆในไม้บรรทัด
Scale down ย่อส่วนลง
Scale up ขยายส่วนออกไป
Scaling ลวดลายคล้ายเกล็ดปลา
Scantling ไม้ขนาด 2”x3”, 2”x4” ไม้ที่พาดขวางกันใช้รองรับถังน้ำ
Scarf joint ข้อต่อแบบบังใบ
Scarlet สีแดงเลือด แดงแจ๊ด
Schedule รายกายซึ่งกำหนดไว้ในตาราง
Scissors truss แบบของทรัสหลังคาชนิดหนึ่ง
Sconce เท้าแขนที่ยื่นออกมาจากฝาผนัง สำหรับตั้งเทียนนหรือโคมไฟ
Scotia แนวโค้งนูนที่ฐานเสา
Scraper เหล็กขูดที่ชอบเรียกกัน เหล็กขูดชาฟท, เหล็กขูดสี
Scraper plane กบหน้ากว้าง เป็นกบไสพื้นให้เรียบ
Screen ฉากกั้น บังตา กระดานประกาศหรือโฆษณา
Screw ตะปูควง
Screw auger ปิดหล่า สว่าน
Screw bolt สลักเกลียว
Screw clamp คีมจับวัตถุ ทำด้วยไม้
Screw driver ไขควง
Screw jack แม่แรงยกของหนัก ด้วยการสขันสกรู
Screw thread เส้นเกลียวบนตะปูควง หรือ บนสลักฯลฯ
Screw wrench ไขควงหัวสี่แฉก
Scribe awl เหล็กปลายแหลม ใช้ขีดเส้นบนแผ่นโลหะหรือไม้
Scriber เหล็กปลายแหลม ใช้ขีดเส้นทำเครื่องหมายบนไม้, โลหะอิฐ
Scroll ลวดลายคล้ายม้วนกระดาบนผนัง
Scrolled foot ตีนขาดโต๊ะหรือตู้ที่ขดงอ นิยมกันในปี 1680-1700
Scroll saw ใบเลื่อยบาง สำหรับเลื่อยลายเส้นโค้งต่างๆ
Sculpture รูปปั้น, รูปแกะสลัก
Sculptor ปะติมากร, ช่างปั้น
Scutch เหล็กปลายแบนหน้าตัด คมพอสมควร ใช้ตบต่างขอบอิฐ
Sea green สีน้ำทะเล สีเขียวแกมน้ำเงินอ่อน, การอบไม้ให้แห้งด้วยความร้อนหรือโดยธรรมชาติ
Secretary, Secretaire หมายถึงตู้ที่มีด้านหน้าพลิกลงมาใช้เขียนหนังสือ มีหิ้งหนังสือชั้นบน มีลิ้นชักด้านล่าง เรียกรวมไปถึงโต๊ะเขียนหนังสือชนิดที่ตั้งอยู่บนขาสูงด้วย
Secondary colour สีผสมขั้นที่ 2 เช่น สีแดงผสมสีเหลืองได้สีส้ม
Section ผังด้านตัดของรูปอาคาร, รูปตัด, ส่วน, ตัดออกเป็นสวน
Section line เส้นตัด
Segmental arch ซุ้มโค้ง ขนาดของโค้งน้อยกว่าครึ่งวงกลม
Semainier (week) ตู้ลิ้นชักที่มี 7 ลิ้นชักด้วยกัน ทำขึ้นเฉพาะเก็บผ้าปูที่นอนปลอกหมอนที่ต้องใช้ใน 1 สัปดาห์ หรือ 7 วัน นิยมกันมากในสมัยหลุยส์ ศตวรรษ ที่ 15-16
Semi-circular arch ซุ้มโค้งครึ่งวงกลม
Semi-detached house อาคารหรือบ้าน 2 หลังปลูกติดกัน, บ้านแฝด
Sepia สีน้ำตาลแก่ปนแดง
Septic tank ถังส้มซึม
Service room ห้องทำงานต่างๆ
Set square ไม้ฉากรูปสามเหลี่ยม
Settee เก้าอี้ชนิดหนึ่งคล้ายโซฟา ลักษณะเป็นเก้าอี้นั่ง 2 คนหรือกว่านั้น บุนวมก็ได้ไม่บุก็ได้ ในชั้นแรกเรียก couch ต่อมาจึงเรียกเซทที ใช้กันในศตวรรษที่ 17
Settle ที่นั่งของพวกชาวนา เริ่มใช้กันในสมัยกลาง ลักษณะเป็นหีบยาวมีฝาปิดฝาแล้วใช้เป็นที่นั่ง ครั้งแรกเคลื่อนย้ายไม่ได้ ต่อมาทำให้ยกย้ายได้แบบนี้ นำมาใช้ในโรงพยาบาลและใช้นั่งพักในสนามบิน เป็นต้นกำเนิดของม้ายาวในปัจจุบัน
Severy ห้องในเพดาน หลังคาโค้ง โดยเฉพาะการก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
Sewer ท่อระบายน้ำโสโครก
Shade ลำดับสีอ่อนแก่
Shavings ขี้กบ เปลือกบางๆที่ลอกออก
Shaving board ไม้อัด แผ่นไม้ที่ใช้เศษไม้บางๆ อัดเป็นแผ่นๆ
Shaving chair เก้าอี้ที่มีที่นั่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มีพนักสูงเพื่อให้พิงต้นคอได้ขณะโกนศีรษะ พวกพระนิยมใช้ เป็นของพวกช่างตัดผม
Shed เพิงหลังคาติดกับผนังอาคาร
Shelf หิ้ง, ชั้นในห้อง
Shellac ครั่ง, เกล็ดแผ่นบางๆ ละลายในแอลกอฮอล์ สำหรับทาพื้นไม้ให้เป็นเงา
Shell roof หลังคาโค้งที่ทำด้วยแผ่นโครงสร้างโค้งบาง
Shevret, (chevet) ชื่อเรียกโต๊ะเขียนหนังสือเล็กๆ มีขาเรียวสอบ ตัวสูง มีลิ้นชัก มีชั้นมีช่องใส่ของกระจุกระจิก ทำในปลายศตวรรษที่ 18
Shield-back chair เก้าอี้หรือโซฟา ที่มีพนักพิงเป็นรูปโล่ นิยมใช้กันในช่วง 2 ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 ลักษณะภายในกรอบรูปโล่ มีการตกแต่งมากมายหลายแบบ เช่น พวงดอกไม้ มีดพูดขนนก หรือแผ่นหวายถัก
Shingles แผ่นไม่หรือแผ่นวัตถุ ใช้มุงหลังคาและกระดาษผนังกำแพง
Shoot การไสไม้ด้านข้างด้วยกบ
Shore ที่ค้ำจุนโครงสร้างชั่วคราว
Shoring โครงไม้ชั่วคราวใช้ยันผนัง
Shovel พลั่ว
Show case ตู้กระจกเล็กโชว์สินค้าตามหน้าร้าน
Showroom ห้องแสดงสินค้า ห้องโชว์สินค้า
Shrine ศาลเจ้า, แท่นบูชา, สถานที่บูชา
Shutter บานเสริม, บานประตูหน้าต่างไม้ ซึ่งใช้ปิดกระจกอีกชั้นหนึ่ง, มู่ลี่ปิดเปิดหน้าร้าน
Sideboard ตู้สำหรับเก็บของ
Sidings ฝานอก
Sienna สีน้ำตาล, ดินเผาที่ใช้ทำสีน้ำตาล, สีน้ำตาลเหลือง หรือ น้ำตาลแดง
Silk-green สีเขียวคล้ายสีขี้ม้า
Sill ธรณีประตูหรือหน้าต่าง
Site ทำเลที่ปลูกสร้างอาคาร
Sitting room ห้องนั่งเล่น
Sketch ร่างแบบ, เค้าโครงร่างขึ้นแบบหยาบๆ
Skew chisel สิ่วหน้าเยื้อง
Skirt แผ่นไม้ตียึดตอนบนของขาโต๊ะหรือเก้าอี้ ที่เรียกว่า apron
Skirting แผ่นไม้ประกบกับเชิงผนังกำแพงส่วนล่างติดกับพื้น
Skylight ช่องเปิดกระจกบนหลังคารับแสงสว่าง
Sky-scraper ตึกระฟ้า
Slab แผ่นไม้บางๆเล็ก หรือไม่ระแนงใช้ทำซี่พนักเก้าอี้
Slate colour สีเทา หรือสีดำอย่างหินชนวน
Sledge ค้อนหัวโต ด้ามยาว
Sleeper wall กำแพงเตี้ยๆ รับตง
Sleigh bed อเมริกันใช้เรียกเก้าอี้นอนชนิดที่มีพนักด้านสกัดข้างหนึ่งสูงแล้วงอม้วนแบบฝรั่งเศสสมัยเอ็มไพร์ ส่วนที่ถือว่าปลายเท้าก็มีเช่นกันแต่ต่ำกว่า
Slide rule ไม้บรรทัดคิดเลข เลื่อนไปมาเพื่อการคำนวณ
Sliding door ประตูบานเลือน
Slip-joint pliers คีมจับวัตถุชนิดเลื่อนข้อได้
Slip mortise ร่องที่เจาะไว้เป็นรางสวมลิ้นไม้เลื่อนไปมาได้
Slip seat ที่รองนั่งบุนวมหรือหวาย ชอบทำในสมัยควีนแอนด์ สามารถยกออกจากรอบหรือโครงเก้าอี้ได้
Slitting file ตะไบมีคม หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
Slope เอียงลาด
Smoothing plane กบแต่งผิว กบไสไม้เรียบ
Snab table โต๊ะ 3 ขา มีบานพับที่พื้นโต๊ะติดกับขายกพับเก็บพิงข้างฝาได้ ไม่กินเนื้อที่ใช้กันในอเมริกา ศตวรรษที่ 18 เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า tilt-top-table
Snack bar เคาน์เตอร์รับประทานอาหารเบาๆ หรือ เครื่องดื่ม
Socket chisel สิ่วด้ามกระบอก ตอนปลายด้ามเป็นรูกระบอก สำหรับสวมด้ามไม้จับถือ
Sockle ฐานรับตีนผนัง หรือโคนเสาตั้ง
Sofa เก้าอี้นวมยาวนั่งได้ 2 – 3 คน
Soffit ผิวท้องพื้นส่วนล่างโค้งซุ้ม, ผิวใต้ลวดลายที่เป็นกระบังยื่นออกมาหรือใต้บันได
Solarium เรือนกระจกรับแสงแดด
Solid Colour สีเดียวกันตลอด
Solum สีมา, พื้นที่ดินภายในเขตกำแพงโดยรอบของอาคาร
Sopraporta (it.) แผ่นลวดลายใช้ประดับเหนือประตู
Spade เสียมขุดดิน
Span ช่วงหนึ่ง ระยะจากเสาถึงเสา
Spandrel ระยะส่วนกว้างที่ไหล่ซุ้มโค้งทั้สองข้าง
Span-roof หลังคาที่ลาดลงทั้งสองข้าง
Specification รายการที่กำหนดให้
Spiral staircase บันไดเวียน
Spire ยอดแหลมทรงกรวยบนอาคารสูง
Splat แผ่นไม้ที่ทำเป็นพนักพิงหลังเก้าอี้
Splay บากทำมุม, ขยายให้กว้าง
Spline joint ข้อต่อบากมุม โดยเจาะช่องข้างหนึ่งกับบากเป็นลิ้นสลักสวมอีกข้างหนึ่ง
Spoke ขั้นบันไดชนิดพาด ดอกไม้ระแนง เล็กๆเป็นช่วงๆ เพื่อกันลื่น
Spokeshave เครื่องมือของช่างไม้ มีใบมีดอยู่ ตรงกลาง สำหรับไสขอบโค้ง
Spool turning แบบไม้กลึงที่มีลักษณะเป็นลูกกลมรี หรือรูปทรงกระบอก
Sprig ตะปูขนาดเล็กไม่มีหัว
Springer ฐานโค้ง พื้นผิวที่ปลายโค้งตั้งทั้งสองข้างอันเป็นที่เริ่มต้นของโค้งตั้ง
Springing line เส้นระดับราบตางส่วนที่เป็นที่เริ่มต้นของโค้งตั้ง
Stack ชั้น, หิ้งวางหนังสือ, ปล่องไฟ
Stadium สนามกีฬา
Staff ไม้ที่ใช้เป็นระดับในการรังวัด หรือ ส่องกล้อง
Stage ยกพื้นเวที โป๊ะ ท่าเรือ แท่น
Staging นั่งร้าน
Stair ชั้นบันไดบ้าน
Staircase ชุดบันได รวมทั้งตัวบันได เสา ราวมือจับ และซี่ลูกกรงของราวบันไดทั้งหมด
Stair-well ปล่องบันได เนื้อที่สำหรับติดตั้งชุดบันได
Stallboard riser เชิงหน้าร้าน
Stanchion เสาไม้ตั้งรับหลังคา, หน้าต่าง
Station สถานี
Steeple ยอดสูงแหลมของหอคอยโบสถ์
Stile กรอบไม้ตั้งข้างบานประตูหรือหน้าต่าง, ขั้นบันไดสำหรับข้ามรั้วหรือกำแพง
Stoa ทางเดินระหว่างเสาเรียงราย ทางเดินที่มีหลังคาคลุมตลอด
Stool ม้านั่งไม่มีพนักและเท้าแขน, แท่นธรณีหน้าต่าง
Stoop เฉลียงหรือขั้นบันไดเข้าประตูบ้าน  2 – 3 ขั้น, ชาน
Storage ห้องเก็บของ
Storey ชั้น, เนื้อที่ระหว่างพื้นชั้นล่างกับชั้นบนหรือระหว่างพื้นกับหลังคา
Storm door ประตูบ้านชั้นนอก ทำไว้ป้องกันลม
Storm sash หน้าต่างชั้นนอก ทำไว้ป้องกันลม
Stress แรงเค้นระว่างวัตถุทั้งสอง แรงเค้นภายในตัววัตถุชิ้นเดียวกัน
Stretcher อิฐหรือหินที่วางเรียงตามยาว, ตัวไม้ช่วยยึดขาโต๊ะ, ขาเก้าอี้, ทำในลักษณะขวางกันเป็นรูปตัว H หรือไขว้เป็นรูปตัว X
Stringers ไม้แม่บันได ไม้ขนาบบันไดทั้ง 2 ข้าง
String course แนวคิ้วที่ยื่นนูนออกมาจากผนังรอบๆอาคาร
Stripe ลายเป็นเส้นแถบยาว
Structure โครงสร้าง
Strut ไม้ค้ำ ค้ำยัน จะยันตั้งตรงหรือทแยงก็ได้
Stucco ปูนผสมหินปนทราย ใช้พอกผนังทำเป็นผนังขรุขระ
Studio ห้องทำงาน, ห้องช่างเขียน, ดรงถ่ายทำภาพยนตร์
Substructure โครงสร้างส่วนล่างที่อยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดิน
Suburb บริเวณชานเมือง
Subway ทางเดินใต้ดิน ทางรถไฟใต้ดิน
Suite ห้องชุดในโฮเต็ล, เฟอร์นิเจอร์ที่ครบชุด
Supercolumniation การวางเสาซ้อนเสา
Superimposed load น.น. บรรทุกซึ่งซ้อนกันบนโครงสร้าง
Superstructure โครงสร้างบนส่วนของอาคาร หรือโครงสร้างที่อยู่เหนือกว่าระดับพื้นดินข้างเคียง
Surface hinge บานพับซึ่งตกต่างประดับประดา ใช้ติดให้เห็นที่ประตู
Surveying การรังวัดเนื้อที่
Suspension bridge สะพานแขวน
Suspended ceiling เพดานแขวนลอย
Swing door ประตูหรือบังตา ปิดเปิดด้วยสปริงแกว่างไปมา
Symbol สัญลักษณ์
Symmetry ลักษณะสองข้างเท่ากันและเหมือนกัน
Synagogue โบสถ์ของยิว

สุ่มบทความภาษาอังกฤษจากบทความทั้งหมด