แปลภาษาอังกฤษ หมวด ญ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษ หมวด ญ

ญ the thirteenth letter of the Thai alphabet ญัตติ n. motion, proposal, bill; declaration, announcement ญาณ n. perception, knowledge... thumbnail 1 summary
the thirteenth letter of the Thai alphabet
ญัตติ n. motion, proposal, bill; declaration, announcement
ญาณ n. perception, knowledge, wisdom, intelligence; foresight, prophetic vision
ณาณทัสนะ n. foresight, prophetic vision
ญาณวิทยา n. epistemology
ญาณศาสตร์ n. astrology
ญาติ n. relative, kinsman, relations, folk, kinsfolk
ญาติดีกัน v., colloq. To reconcile, to patch up a dispute, to make up a quarrel, to restore good relations, to be on good terms again
ญาติผู้ใหญ่ n. senior relative
ญาติพี่น้อง n. relatives
ญาติโยม n. relatives, folks
ญี่ปุ่น n. Japan, Japanese, Nippon, Land of the Rising Sun