แปลภาษาอังกฤษ หมวด ฒ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษ หมวด ฒ

ฒ the eighteenth letter of the Thai alphabet เฒ่า adj. aged, old, elderly เฒ่าแก่, เถ้าแก่ n. chief; matchmaker, go-between; Chine... thumbnail 1 summary


the eighteenth letter of the Thai alphabet
เฒ่า adj. aged, old, elderly
เฒ่าแก่, เถ้าแก่ n. chief; matchmaker, go-between; Chinese old richman