แปลภาษาอังกฤษ หมวด ฌ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษ หมวด ฌ

ฌ the twelfth letter of the Thai alphabet ฌาน n. meditation; absorption ณาปน - n. cremation, interment, funeral and burial ฌาปนก... thumbnail 1 summary


the twelfth letter of the Thai alphabet
ฌาน n. meditation; absorption
ณาปน- n. cremation, interment, funeral and burial
ฌาปนกิจ n. cremation, interment, funeral and burial. –v. to cremate
ฌาปนสถาน n. crematory, crematorium, undertaker’s office, funeral parlor
เฌอ n. tree