แปลภาษาอังกฤษ หมวด ง - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แปลภาษาอังกฤษ หมวด ง

ง the seventh letter of the Thai alphabet งก v. to be greedy, to be gluttonous, to be avaricious, to be stingy, to be mean. –adj. sh... thumbnail 1 summary


the seventh letter of the Thai alphabet
งก v. to be greedy, to be gluttonous, to be avaricious, to be stingy, to be mean. –adj. shaking, shaky, trembling, nervous
งกๆ adj. shaking, shaky, clumsy, trembling, preoccupied, engrossed, absorbed. –adv. Shakily, clumsily
งกเงิ่น, งกๆ เงิ่นๆ adv. Shakily, nervously, clumsily, tremblingly