แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

หลักการแปลภาษาอังกฤษ ตอนที่ 21

ตาย Die, Dead, Deceased, late, lifeless, pass away Die   หมายถึง "ตาย เป็นคำกว้าง ๆ แทบ... thumbnail 1 summary
  • ตาย Die, Dead, Deceased, late, lifeless, pass away Die   หมายถึง "ตาย เป็นคำกว้าง ๆ แทบ...