แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

rabble-rouser แปลว่า

rabble-rouser   n. ผู้ก่อกวน (โดยเฉพาะทางการเมือง) syn. agitator thumbnail 1 summary
  • rabble-rouser   n. ผู้ก่อกวน (โดยเฉพาะทางการเมือง) syn. agitator