แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

หลักการแปลภาษาอังกฤษ ตอนที่ 34

ศัพท์เฉพาะ และ ศัพท์บัญญัติ     ศัพท์เฉพาะในภาษาไทยเองก็ถือว่ามีมากอยู่เหมือนกันน่ะค่ะ แต่ในภาษาอังกฤษก็มีเยอะเช่นกัน  เพราะการจะบัญญติศ... thumbnail 1 summary
  • ศัพท์เฉพาะ และ ศัพท์บัญญัติ     ศัพท์เฉพาะในภาษาไทยเองก็ถือว่ามีมากอยู่เหมือนกันน่ะค่ะ แต่ในภาษาอังกฤษก็มีเยอะเช่นกัน  เพราะการจะบัญญติศ...